Jornades: La Central de Compres del món local

dimecres, 15 març, 2017 - 09:00 a dijous, 30 març, 2017 - 15:00

Des de l’òptica de la contractació pública l’any 2016 va ser un any d’importants canvis en la seva normativa. Per una banda, l’intens debat sobre l’entrada en vigor al mes d’abril, l’efecte directe i el seu abast, de les directives comunitàries, i en especial la Directiva 2014/24/UE de contractació pública; per altra, la promulgació del Decret-llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents de contractació pública, on desapareixien i afloraven nous procediments de contractació, entre d’altres; i per últim, els diferents informes, dictàmens i esborranys d’una nova llei de contractes del sector públic estatal, que han tingut com a colofó l’inici de la tramitació del Projecte de llei de contractes del sector públic, el passat 2 de desembre.

Mentrestant, els òrgans de contractació locals no han aturat les seves necessitats de contractació. De fet, les han hagut de seguir gestionant malgrat un entorn jurídic mutant. Aquest any 2017, de fet, consolidarà aquesta continuïtat convulsa amb els debats i modificacions d’un nou marc jurídic contractual. Els continguts del programa de les Jornades de la Central de Compres de l’ACM d’aquest any, van dirigits a tècnics, gestors i responsables de la contractació i compres de les entitats locals, i tenen com a principal objectiu reflexionar i difondre els textos vigents i determinades expectatives dels operadors, així com de forma molt clara, ser un espai de reflexió de determinats procediments o mancances que des del món local hem d’afrontar.

De fet, enguany fem un esforç en introduir encara més espai a les bones pràctiques en matèria de contractació pública impulsades per governs locals. Posar-les en comú, analitzar errors habituals dels òrgans de contractació o conèixer les experiències punteres en contractació electrònica, esdevé més necessari que mai.

Objectius

  • Divulgar la contractació agregada i conjunta des de la tècnica de contractació de la Central de Compres per l’obtenció d’economies d’escala en els preus, seguretat jurídica en els acords d’adjudicació i simplificació del procediment.
  • Difondre els diferents Acords marc de la Central de compres i els procediments dels contractes basats que adjudiquin les entitats locals destinatàries.
  • Donar a conèixer l’aplicació de la Directiva 2014/24/UE en els criteris d’adjudicació, medi ambient, divisió en lots com a suport a les pimes, consultes preliminars de mercat,  clàusules  socials, modificació del contracte...
  • Exposar, de forma pràctica, l’aplicació dels criteris i subcriteris d’adjudicació dels diversos tipus de contractes, d’acord amb la jurisprudència dels Tribunals de Justícia de la Unió Europea i el de Recursos Contractuals de Catalunya.
  • Reflexionar sobre l’obligació de la contractació electrònica del òrgans de contractació locals, a partir de l’abril de 2018, i veure’n ja aplicacions pràctiques de les entitats locals.
  • Apropar la formació en contractació pública de forma territorial, així com identificar noves necessitats en les properes licitacions per part dels futurs ens destinataris.

Més informació i inscripcions


 

Categories: 
Compra verda/Consum

Relacionats

Reportatge

La Xarxa celebra 20 anys, demanant lideratge i transversalitat de la sostenibilitat als governs municipals

Celebra la 17a Assemblea a Tarragona, amb 286 administracions associades i 20 grups de treball

Liderar els ajuntaments i fer valdre la força i la urgència del medi ambient per convertir la sostenibilitat en un compromís de cada ciutat i poble de Catalunya. Aquesta reivindicació és representativa de l'energia de la 17a Assemblea de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, celebrada aquest 8 de març a Tarragona. La trobada ha permès compartir iniciatives locals pioneres i aprovar la Declaració de Tarragona per un turisme sostenible i compartit.

Acte

Taller: GENERA LA TEVA ENERGIA: Fes-te una placa solar de viatge

04/02/2017 - 10:00
Ateneu de Fabricació de La Fàbrica del Sol
Acte

Jornada sobre compra agregada d’energia als Polígons d'Activitat Econòmica (PAE)

02/02/2017 - 09:30
Hotel Sercotel Ciutat de Montcada

Butlletí