El projecte SHERPA per millorar l’eficiència energètica dels edificis públics

El projecte ofereix a qualsevol interessar convertir-se en Observador per difondre els resultats

Font: Generalitat de Catalunya

14/09/2017 - 10:21

Foto: Ajuntament de Rubí

Amb l’objectiu de reforçar la capacitat de les administracions públiques a nivell regional i subregional de l’espai MED per millorar l’eficiència energètica dels edificis públics neix el projecte SHERPA.

Amb l’objectiu de reforçar la capacitat de les administracions públiques a nivell regional i subregional de l’espai MED per millorar l’eficiència energètica dels edificis públics neix el projecte SHERPA.

L’edifici ha jugat i jugarà un paper cada vegada més important en el nou model energètic basat en el canvi del ciutadà passant d’element passiu consumidor a agent actiu productor i consumidor d’energia. Serà a l’edifici on s’integrarà la producció d’energia distribuïda amb energies renovables, on es podrà fer efectiu l’autoconsum i on elements com el vehicle elèctric, amb la seva capacitat de càrrega, aportaran la flexibilitat per a intercanviar energia en funció de cada moment.

L'eficiència energètica en els edificis públics és tant un exemple per difondre i aplicar bones pràctiques a qualsevol edifici, com una acció d'estalvi d'energia, emissions de gasos d'efecte hivernacle i recursos econòmics públics.

El projecte SHERPA està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, a través del Programa de cooperació mediterrània Interreg MED, i està liderat per la Secretaria d’Habitatge del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i agrupa 12 socis, de 6 països. La Diputació de Barcelona també hi col·labora com a membre associat.

Observador de SHERPA

Qualsevol persona interessada es pot convenir en un Observador de SHERPA i seguir i involucrar-se en les activitats del projecte a través del següent formulari.

El públic potencialment interessat en el projecte poden ser des de propietaris, gestors, planificadors i dissenyadors d'edificis públics, usuaris d'aquests edificis, empreses de serveis energètics (ESEs), autoritats públiques locals, regionals o nacionals, agències sectorials, proveïdors d'infraestructures o serveis públics, grups interessats, incloent ONGs, Centres d'Educació Superior i Recerca, empreses, organitzacions de suport a les empreses, etc. I tots els poden participar al projecte i col·laborar en la seva estructura per la disseminació i capitalització de resultats, a través del Formulari SHERPA i la sbuscripció al Butlletí SHERPA per estar informat de totes les novetats.

Les Directives Europees 2012/27/UE i 2010/31/UE proposen, respectivament, els objectius de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle entre un 80% i un 95% a l’any 2050, amb respecte a 1990 i  reduir el consum energètic en un 20% l’any 2020. La nova proposta de directiva que està actualment en marxa va més enllà, fixant uns objectius més ambiciosos i establint una reducció del consum energètic en un mínim del 30%.

És en aquest marc que el passat 27 de juliol el Parlament de Catalunya va aprovar la  Llei 16/2017 de Canvi Climàtic. La llei marca els objectius de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en un 40% el 2030, un 65% el 2040 i el 100% el 2050 i afavorir la transició cap a una economia baixa en carboni.

Donat que el 40% del consum total de l’energia de la Unió Europea es produeix als edificis, la millora de la seva eficiència energètica serà clau per assolir les xifres de reducció marcades.

SHERPA preveu el desenvolupament d’una metodologia transnacional, holística i participativa que s’aplicarà, en una primera fase de test, a 100 edificis de propietat o ús dels 8 socis regionals; en una segona fase de transferència, aquesta metodologia s’aplicarà a 100 edificis més, de propietat o ús dels governs locals de l’àrea MED (entre el 30% i el 40% poden ser edificis municipals de Catalunya). A través d’aquests projectes es preveu aconseguir un 25% d’estalvi d’energia i un 25 % d’estalvi d’emissions de CO2. En una última fase, es vol expandir el model SHERPA a altres territoris del Mediterrani i capitalitzar els resultats a 50 regions i 500 municipis. 

Relacionats

Article

Si vols una llar eficient, aquí tens la nova aplicació per a mòbils i tauletes que CMH que dóna orientació als ciutadans i ciutadanes sobre la reducció de la demanda energètica i la millora del confort que es poden aconseguir en un habitatge, en funció de les actuacions de rehabilitació que s’hi realitzin.

Article

Qualsevol persona amb un mòbil intel·ligent i accés a Internet pot col·laborar en la recerca i la conservació dels rius de qualsevol lloc d’Espanya.

Article

L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat una campanya informativa per tal de sensibilitzar a la ciutadania sobre la presència de porcs senglars en zones urbanes ara que, amb l'arribada del bon temps, aquests animals busquen menjar en espais habitats.

Butlletí