Girona va estalviar més de 200.000 euros en la despesa energètica municipal de 2016

22/07/2017 - 09:48

La factura energètica municipal va ser de 3.436.817 euros el 2016, un cost equivalent a 35 euros per habitant. Aquesta despesa és un 5,8% inferior al de l’any anterior i suposa una reducció de 200.000 euros respecte al 2015. En aquest sentit, des del 2012 la despesa energètica ha disminuït any rere any fins a arribar a la despesa més baixa d’aquests últims anys el 2016.

Aquesta disminució s’ha assolit gràcies a la reducció del preu de l’energia, tot i l’augment del consum. La causa principal d’aquest increment és que hi ha més equipaments municipals –més locals per a finalitats socials, nous ascensors i punts de recàrrega de vehicles elèctrics- i més usos dels equipaments ja existents –centres cívics, centres educatius i instal·lacions esportives.

El consum energètic municipal el 2016 va ser un 2,9% superior al de l’any anterior. Entre electricitat i combustibles (gasoil, gas i biomassa) es van consumir 28.312.853 kWh, el 61% en edificis municipals i el 39% en enllumenat públic i semàfors. El consum de combustibles va augmentar significativament, el consum d’electricitat en equipaments va disminuir i l’electricitat consumida per l’enllumenat va augmentar molt lleugerament. Pel que fa als edificis municipals, el consum ha tingut lloc en els equipaments educatius (28%), seguits dels equipaments amb piscina (19%), els esportius (18%), els d’oficines (17%) i els culturals (14%).

Pel que fa a l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, cal assenyalar que hi ha hagut un augment global de les emissions del 6,7% com a conseqüència, principalment, de l’augment del consum de gasoil en alguns equipaments. Tot i això, cal assenyalar com a dada positiva que s’han reduït les emissions procedents de l’energia elèctrica (un 6,9% menys que l’any anterior) gràcies a la contractació d’electricitat verda del consistori.

En aquest sentit, el regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Girona, Narcís Sastre, ha remarcat que “aquesta dada és una evidència que constata d’on procedeix el gruix de les emissions de gasos d’efecte hivernacle del consistori i que reforça la necessitat de substituir les calderes de gasoil existents per noves calderes de biomassa i seguir fomentant les energies renovables”. El regidor ha afegit que els bons resultats “mostren la bona gestió energètica municipal que s’està fent”.

El 2016 l’Ajuntament de Girona va reduir també el consum d’aigua respecte l’any anterior. Concretament, el consum ha estat de 252.935 metres cúbics d’aigua, un 21,6% menys que el 2015, amb un cost de 137.196 euros.

Girona coneix en detall el comportament energètic dels edificis i de l’enllumenat municipal gràcies al seguiment de la facturació energètica del consistori. Aquesta informació es recull i s’analitza a través del Sistema d’Informació Energètica (SIE). Podeu consultar el resum de l’informe aquí.


 

Categories: 
Municipis: 
GironèsGirona

Relacionats

Notícia

El centre educatiu serà el quart equipament municipal que funcionarà amb aquest tipus d'energia, després de l'Escola Vila-roja, l'Escola Santa Eugènia i el Pavelló d'Esports Santa Eugènia - Montfalgars.

Notícia

El departament d'Habitatge de la Diputació de Girona i l'organisme autònom Dipsalut han elaborat aquest Programa amb l'objectiu de donar suport a les polítiques d'accés i manteniment d'un habitatge digne. El programa disposarà de 800.000 euros per a accions durant el 2018.

Article

ENERINTOOL tracta de reduir barreres entre els promotors de projectes d'energia i els seus possibles finançadors. Mitjançant l'ús de l'eina es facilita la connexió entre agents i s'ofereix assessorament en les solucions tècniques i de finançament per a projectes d'energia sostenible. Es tracta d'una eina en línia, dirigida tant a promotors com a inversors, amb un disseny intuïtiu i de fàcil maneig. 

Butlletí