La Paeria pavimenta el primer camí de Lleida amb gairebé el 100% de material reciclat

28/06/2017 - 12:32

L’Ajuntament de Lleida està realitzant els treballs que s’estan duent a terme al camí que va des de la N-240 a la partida Grealó, la primera actuació en un camí de Lleida que es fa amb gairebé el 100% del material reciclat.

El tinent d’alcalde i regidor de l’Hàbitat Urbà i Rural i la Sostenibilitat, Fèlix Larrosa, ha visitat els treballs al camí que va de la N-240 a la partida Grealó, que forma part del projecte de millora del ferm i de la seguretat de camins de l’Horta al qual l’Ajuntament de Lleida hi destina 150.000€

Larrosa ha explicat que les obres de millora dels ferms de camins a l’Horta que s’estan executant s’ha projectat amb tres objectius: la millora de condicions de seguretat i comoditat del trànsit per als camins, l’adopció de solucions constructives sostenibles des del punt de vista de la conservació i establir procediments constructius sostenibles des del punt de vista medi ambiental

La solució constructiva bàsica inclou dues operacions com són la reconstrucció de les capes de base dels camins amb el reciclat amb ciment dels ferms existents. Aquesta solució permet reduir les despeses en aportació de nous materials, el seu transport i les despeses corresponents a la generació i gestió de residus. Des del punt de vista resistent, el resultat són bases de ferms més resistents a les càrregues del trànsit i més insensibles a la presència d’aigua al subsòl. En segon lloc, la construcció de capes del paviment asfàltic amb material reciclat procedent d’altres obres de carreteres.

En aquest sentit, les mesures adoptades han permès, doncs, segons ha posat de relleu el tinent d’alcalde i regidor de l’Horta la reducció de l’empremta del carboni (CO2) vers el processos constructius habituals i la reducció de l’aportació de nous materials, valorant que el 95% dels materials del nou ferm són reciclats.

Cal destacar que aquesta aposta per la sostenibilitat, també en actuacions d’aquest tipus, té continuïtat en la resta de camins on l’Ajuntament també hi actua en el marc d’aquest projecte. Cal recordar que s’actua al camí de les Torres de Sanui, al camí de Torres de Sanui a la Cerdera, a la travessera de Grealó a la N-240, al camí Vell d’Alcoletge o de les Canals i que es completarà amb la millora de les barreres de seguretat dels dos ponts de la partida de Grealó i Quatre Pilans que travessen la via de ferrocarril convencional Lleida-Tarragona.

En tots aquests camins també es repinta la senyalització horitzontal i es netegen i milloren els sistemes d’evacuació de les aigües de pluja.

El calendari de treballs es completarà la propera setmana  amb la pavimentació dels camins de les Canals i de la partida de Torres de Sanui i les actuacions als ponts sobre el ferrocarril.


 

Categories: 
Municipis: 
SegriàLleida

Relacionats

Article

La nova edició incorpora una trentena de propostes de natura i medi ambient per descobrir el territori al programa d'Ecoactivitats, des de diferents punts de vista, al llarg de tot l’any Aquest diumenge s’ha estrenat l’ecodescoberta del paisatge de l’horta a través dels seus sòls

Article

El tinent d’alcalde Fèlix Larrosa presenta les 7 propostes presentades al Concurs d’Idees convocat conjuntament amb Enginyers Lleida i anuncia que la ciutat serà "un camp de proves de projectes innovadors” en aquests àmbits. El jurat triarà ara la proposta guanyadora i encarregarà a l’equip que l’ha presentat que redacti el projecte executiu per la seva pròxima implantació.

Article

Ja ha ofert consells per aconseguir un major estalvi energètic a dos edificis de Lleida, que se sumen a les quatre campanyes per a famílies que han atès a 630 ciutadans.

Butlletí