L’AMB dóna recomanacions de circulació de vehicles de mobilitat personal

Font: AMB

06/11/2018 - 19:38

L’AMB ha presentat unes recomanacions per ordenar la circulació de bicicletes, patinets i altres vehicles de mobilitat personal, com és el cas de “les rodes”, per tal de regular, de forma coordinada, la circulació d’aquest tipus de vehicles, que en els darrers mesos estan tenint un ús creixent com a modes de transport quotidià.

Per elaborar les recomanacions, s’han tingut en compte els criteris establerts per la DGT, s’han classificat els vehicles en dos grans grups: cicles i vehicles de mobilitat personal (VMP). Aquests darrers es classifiquen en dues subtipologies: sense motor i amb motor elèctric.

Principals recomanacions
Per a cada gran grup (cicles, VMP sense motor i VMP amb motor), l’AMB ha establert unes recomanacions bàsiques.

Per als vehicles mobilitat personal (VMP) sense motor, com patins, patinets i monopatins, que estan categoritzats com VMP0 però que segons la normativa estatal tenen la consideració de vianants, l’AMB proposa les següents recomanacions:

 1.    No podran circular per la calçada i ho faran preferentment per les vies ciclistes respectant el sentit de circulació establert.
 2.    L’edat mínima permesa per circular per vies ciclistes situades a calçada serà de 12 anys.
 3.    Els menors de 12 anys i persones adultes que els acompanyin podran circular per espais reservats per a vianants com voreres, andanes i passejos.
 4.    Hauran de circular amb precaució, evitant posar en perill la resta d’usuaris i usuàries de la via, i no faran malbé els equipaments tant públics com privats.
 5.    No podran ser arrossegats per altres vehicles.
 6.    No podran fer acrobàcies i jocs d’habilitat fora de les àrees destinades a tal efecte o en cas de talls temporal de la via pel desenvolupament   d’esdeveniments, prèvia autorització municipal.
 7.    No podran circular amb auriculars ni utilitzant el mòbil.
 8.    No podran circular sota els efectes de l’alcohol o drogues.

Per als vehicles de mobilitat personal (VMP) amb motor elèctric i cicles de més de dues rodes, l’AMB presenta les següents recomanacions:

 1.    L’edat mínima permesa del seu ús serà de 16 anys.
 2.    Circularan preferentment per les vies ciclistes, respectant el sentit de la circulació establert.
 3.    Hauran de circular amb precaució, evitant posar en perill a la resta d’usuaris de la via.
 4.    No podran circular amb auriculars ni utilitzant el mòbil.
 5.    No podran circular sota els efectes de l’alcohol o drogues.

Per a les bicicletes, l’AMB ja havia redactat unes recomanacions l’any 2015. Com a novetats de l’edició actual, també aplicables als VMP a motor de tipus A i B, cal destacar:

 1. La necessitat de disposar de carrils bici d’amplada mínima de 2m per poder efectuar avançaments dins del carril bici
 2. La limitació de la velocitat màxima de circulació dins de carril bici en calçada a 30 km/h. A més velocitat es considera que es pot circular amb seguretat amb el trànsit motoritzat.
 3. La possibilitat de circular en contrasentit en carrers o zones 30 quan hi ha un carril de circulació d’una amplada mínima de 4m i quan estigui degudament senyalitzat.
 4. Quan no hi hagi vies ciclistes, o el carrer no estigui pacificat, es podrà circular per les voreres sempre i quan aquestes tinguin una amplada lliure d’obstacles superior als 3m.
 5. S’amplia l’espai necessari entre la bicicleta i el vianant a 1,5m.
 6. Per a les bicicletes d’arrendament i/o activitats de turisme o oci es demana que estiguin registrades i que comptin amb autorització municipal per poder aparcar a la via pública.

Activitat econòmica i integració a les ordenances municipals
Igualment, des de l’AMB es proposa que s’estableixin la necessitat d’un permís municipal perquè les empreses d’activitat econòmica que gestionen flotes de vehicles compartits puguin estacionar i deixar patinets i bicicletes en l’espai públic. A banda, en cas que els ajuntaments habilitin o senyalitzin espais habilitats per l’estacionament d’aquestes bicicletes, patinets i altres VMP d’activitats d’explotació econòmica, les corresponents empreses hauran de deixar els vehicles en aquests espais determinats per l’administració.


 

Categories: 

Relacionats

Article

L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una prova pilot que consisteix en la col·locació de passos de vianant intel·ligents per a millorar la seguretat del trànsit. Amb els passos de vianants elevats millora la visió de la persona que creua el carrer, el vehicle ha de reduir la velocitat i és més accessible i còmode per a les persones amb mobilitat reduïda.

Article

L’Ajuntament de Reus ha publicat aquest 30 de novembre al perfil del contractant la licitació del contracte de subministrament d’un sistema de “car-sharing” i de 10 vehicles elèctrics per incorporar-los a la flota municipal. El sistema de “car-sharing” estarà integrat als vehicles i permetrà als treballadors municipals reservar-los i obrir-los mitjançant una targeta sense contacte o un dispositiu mòbil. 

Article

En els darrers mesos, la Guàrdia Urbana ha firmat un contracte d’arrendament en renting de setze motocicletes elèctriques per a la unitat de guàrdies de barri, un furgó polivalent i un turisme també elèctrics. Aquests vehicles se sumen als dos cotxes patrulla híbrids (gasolina-elèctrics) que ja hi tenien. L'objectiu municipal és anar substituint de forma progressiva la totalitat de la flota atenent a criteris de respecte i preservació del medi ambient.

Butlletí