fusta

Article

El 89% de la fusta municipal adquirida durant el 2015 disposa de certificat de gestió forestal sostenible.