Opinió

Contrastant-Dogmatisme

Els moviments alternatius confonen a vegades somni i realitat a l'hora de valorar les energies renovables, el reciclatge o la reculada del consumisme
Opinió

Fortuny

En un món enlluernat per la fama banal i fàcil, Fortuny i Sierra encarnen el prestigi solvent, l'estimulant força constructora de la millor condició humana
Opinió

Edat

La persona que estudia fins als trenta i no troba el seu lloc fins al quaranta llargs, no pot ser jubilada només dues dècades més tard, en el moment de la seva més afinada i productiva maduresa
Opinió

Villarroel

Per als petits i vençuts, una capitulació amb condicions és una victòria, convé recordar-ho en commemorar una derrota, si es vol guanyar el futur
Opinió

Tintín

Cap pretès progressisme construirà l’equitat amagant la inequitat, perquè la llibertat d’expressió i la justícia distributiva neixen de fer el bé, no d’ocultar el mal
Opinió

Alguna cosa m’amagues

Seria un error de grans dimensions estendre la sospita sistemàticament a tots els àmbits -socials, culturals, científics- i més encara a aquells que amb el seu coneixement ens poden orientar
Opinió

Ideologies

Enviar parlamentaris a defensar interessos locals egoistes no és gaire fascinant, però il·lusionar-se col·lectivament en la construcció d'un compartit futur equitatiu i sostenible ja seria diferent.
Opinió

El maclat universitat i empresa

Les diferents i fins i tot oposades visions de la universitat moderna
El maridatge entre la universitat i l’empresa és un dels grans reptes morals i econòmics del segle XXI
Opinió

Potestat

No és la potestas de bisbes o governants el que ha de moure'ns a acceptar-ne les decisions, sinó la força de l'autoritas en què puguin fonamentar-se