senglars

Article

El porc senglar no és una espècie urbana i, per tant, no ha d’estar present al medi urbà. Des de l’Ajuntament de Barcelona es treballa per aconseguir que romangui com a espècie salvatge autòctona al medi natural i proposa mesures per impedir la seva presència a la ciutat.

Notícia

L'any passat, es van comptar fins a 300 senglars que vivien a la trama urbana de la ciutat, una xifra que comporta cada vegada més problemes de convivència.