Opinió

Només #natura a Instagram

La natura és tan grandiosa que ofereix emoció, atracció i admiració permanent i continuada a l’iris. Però el medi ambient és un concepte social que no entra pels ulls sinó pel coneixement i necessita molt més que grans pantalles i grans angulars.

Red de ciudades por el clima

L'activitat d'aquesta Xarxa està adreçada a la promoció de les polítiques locals de desenvolupament sostenible i de lluita contra el canvi climàtic que contribueixin a la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i al compliment del Protocol de Kyoto

Xarxa de Governs Locals

La Xarxa de Governs Locals + Biodiversitat és una secció de la FEMP l'activitat de la qual es desenvolupa en l'àmbit de la conservació, estudi i ús sostenible de la biodiversitat, així com la protecció del nostre patrimoni natural

Xarxa Local de Sostenibilitat de Cantàbria

La Xarxa Local de Sostenibilitat de Cantàbria és una xarxa formada per municipis i agrupacions de municipis de Cantàbria, que treballen per millorar la qualitat de vida de la ciutadania mitjançant la implantació de les Agendes 21 locals

Udalsarea 21

Udalsarea 21 -Xarxa Basca de Municipis cap a la Sostenibilitat- és el fòrum de coordinació i cooperació que dinamitza les Agendes Locals 21 dels municipis bascos i impulsa l'execució dels Plans d'Acció

ICLEI

ICLEI és una associació de més de 1.000 governs locals de 67 països que estan compromesos amb el desenvolupament sostenible.

Xarxa de ciutats i pobles sostenibles de Castella-La Manxa

Aquesta xarxa és el conjunt d'entitats locals que sent membres de la Federació de Municipis i Províncies de Castella-La Manxa, "la FEMP-Clm", acorden treballar de forma conjunta i coordinada, en la implantació de les seves Agendes 21 Locals

Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat de la província de Saragossa

Aquesta Xarxa ha estat dissenyada per donar suport a tots els municipis de la província que estan immersos en un procés d'Agenda 21 Local de manera que, una vegada que ja han aprovat un Pla d'Acció Local i el seu Pla de Seguiment, i volen posar en marxa seva Agenda 21 Local, puguin sol licitar la seva inclusió a la Xarxa

Units pel Clima

Unite for climate (Units pel Clima) és una iniciativa d'Unicef que pretén crear un punt de trobada on infants i joves poden compartir les seves idees per abordar el canvi climàtic i connectar escoles de tot el món per afavorir l'intercanvi d'opinions.