El món local demana finançament per fer front al bo social i la seva compatibilitat amb la Llei 24/2015

02/05/2018 - 15:19

Les entitats municipalistes que representen als ens locals de Catalunya, ACM i FMC,  han fet arribar als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats propostes d'esmenes als Pressupostos Generals de l'Estat per al 2018. En un grup de treball que ha coordinat l'Ajuntament de Barcelona, s'ha consensuat les esmenes per a reclamar que els ajuntaments catalans tinguin el finançament per assumir el cost del Bo Social  i que no s'envaeixin les competències en la seva aplicació respecte la Llei 24/2015.

Des del món local es vol posar en valor la necessitat de defensar l'aplicació de la Llei 24/2015, que compta amb un gran consens polític i social a Catalunya. Per aquest motiu, es considera que el Bo Social en cap cas ha de suposar la superació de la Llei 24/2015, molt més avançada en la protecció dels drets bàsics de la ciutadania i que, per tant, considerem irrenunciable.
 
Cal també que l'Estat Espanyol garanteixi el finançament necessari per afrontar la part pública del pagament del deute. El municipalisme català no pot acceptar un Reial Decret que no preveu la dotació econòmica que ho ha de fer possible i no facilita la seva gestió per part de les administracions locals.
 
Finalment, es reclama la necessitat que les companyies de subministrament elèctric assumeixin una major coresponsabilitat social, fixant una aportació a fons perdut per fer front al deute generat per persones en situació de vulnerabilitat social.
 
Propostes d'esmenes:
 
- Definició de consumidor vulnerable: El bo social no ve acompanyat de finançament i carrega a les administracions locals el cost del 50% del subministrament de les persones vulnerables. Per tant, es demana finançament a càrrec dels  PGE  per assumir aquest cost i no carregar a l'administració local
 
- Invasió de competències. A Catalunya l'article 166 de l'Estatut d'Autonomia li dona la competència exclusiva en matèria de serveis socials. També la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials en el seu article 17 estableix que correspon, entre altres funcions, als serveis socials bàsics la detecció de les situacions de necessitat i intervenció en cas de risc social.
 
Davant la insuficient protecció prevista en el Bo Social Elèctric cal afegir-hi que a Catalunya ja disposem d'una legislació específica més garantista i proteccionista. La Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica ofereix una protecció superior a la prevista en el Bo Social Elèctric pel que fa a cobertura i intensitat de l'ajuda i al principi de precaució que situa al consumidor vulnerable en el centre del sistema de protecció.
 
- Sol·licitud Bo Social. És necessari facilitar la sol·licitud d'incorporació al Bo social elèctric en allò que fa referència a la tramitació i transparència per evitar confusió als possibles beneficiaris, i de forma molt especial i acurada a Catalunya on ja està implantat i desplegat el marc jurídic de la Llei 24/2015. Entenem que com a prova d'això,  El Govern espanyol, conscient d'aquest fet, ha establert una pròrroga fins a l'octubre d'aquest any.
 
- Procediment suspensió. D'acord amb el principi de precaució establert en l'article 6.4 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, es proposa una nova redacció de l'article 19 del RD i la supressió de l'article 20 del mateix.

 

Relacionats

Notícia
Un quadre de comptadors de la llum en un bloc de pisos a Barcelona. / CRISTINA CALDERER

Un quadre de comptadors de la llum en un bloc de pisos a Barcelona. / CRISTINA CALDERER

El bo social ajuda cada mes 2,44 milions de llars a tot l’Estat a poder fer front al pagament del rebut de la llum.  Pràcticament tres quartes parts dels consumidors que actualment perceben l’ajuda podrien deixar d’ingressar-la el mes que ve, quan entri en vigor el nou bo social -amb nous requisits- i si no s’han inscrit i presentat la documentació correcta abans del 8 d’octubre vinent.

Notícia
Per primer cop s’ha aplicat la campanya Estalgia durant l’estiu per reduir els consum d’aire condicionat

Han participat en aquesta marató d’estalvi els edificis de la masia de Tres Torres, l’edifici institucional de la Porxada, l’edifici del Portalet, Can Puntes, l’edifici del carrer Sant Josep, la comissaria de la Policia Local, les instal·lacions de la Unitats Operativa de Serveis, l’edifici de Can Muntanyola i l’Oficina d’acollida, informàtica i telecomunicacions.

Notícia
L’ús de comptadors digitals pot afavorir l’estalvi energètic i econòmic de les famílies en situació de vulnerabilitat. Tanmateix, per aconseguir-ho s’ha d’oferir assessorament i suport addicional. Prop de 2.000 llars en situació de vulnerabilitat han participat en un estudi de l'Ajuntament de Barcelona, que ha confirmat la importància d’oferir suport addicional a les persones per a afavorir un canvi d’hàbits en l’ús de l’energia

Butlletí