El soroll del trànsit a Barcelona és tan dolent per a la salut com la contaminació

Font: 324

08/09/2017 - 13:24

S'ha comprovat: la contaminació pel soroll del trànsit a Barcelona és molt elevada. El que no se sabia és que el soroll és encara més perjudicial per a la salut que la contaminació atmosfèrica. Un estudi de l'Institut Global de Barcelona, demostra que amb una millor planificació urbana i del transport es podrien evitar 3.000 morts prematures.

El que ja se sospitava, ara s'ha comprovat: la contaminació pel soroll del trànsit a Barcelona és molt elevada. El que no se sabia és que el soroll és encara més perjudicial per a la salut que la contaminació atmosfèrica.

Aquesta és la conclusió d'un estudi de l'Institut Global de Barcelona, ISGlobal. I assegura que Barcelona es podria evitar cada any el 13% de malalties si es complissin les recomanacions internacionals d'activitat física i d'exposició a la contaminació de l'aire, del soroll, de la calor i de l'accés als espais verds.

Dit d'una altra manera, els barcelonins es podrien estalviar anualment 1.700 casos de malalties cardiovasculars, més de 1.300 casos d'hipertensió, prop de 850 casos d'ictus i 740 casos de depressió.

Només el soroll representa el 36% a la càrrega de malaltia. Els ciutadans de Barcelona estan exposats a una mitjana diària de 65,1 decibels durant el dia i de 57,6 decibels a la nit, quan els nivells recomanats per l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, son de 55 decibels de dia i 40 decibels de nit.

El soroll afecta sobretot a la nit
Natalie Muller
, investigadora d'ISGlobal, assegura que els resultats de la recerca demostren que el soroll que genera el trànsit és un problema de primer ordre que causa molèsties i alteracions del son en moltes persones.

"L'exposició al soroll durant la nit és particularment nociva, perquè afecta els processos de regeneració que es produeixen en el cos durant la fase de son."

Segons Mark Nieuwenhuijen, coordinador del treball i director de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi ambient i Salut d'ISGlobal, en general, es te poca consciència de la nocivitat del soroll.

"S'acostuma dir que Barcelona és una ciutat sorollosa, però no es relaciona amb la salut. L'estudi mostra aquesta relació i, per això, és necessari actuar de forma urgent."

L'estudi, que s'ha publicat a la revista Environment International, ha fet servir la mateixa metodologia que es va utilitzar l'any passat per valorar la càrrega de mortalitat a Barcelona i que va concloure que es podrien retardar al voltant de 3.000 morts prematures, un 20 per cent de les morts per causes naturals, si s'apliqués una millor planificació urbana i del transport.

El compliment de les recomanacions, deia aquell estudi, podria augmentar l'esperança de vida mitjana en 360 dies i suposaria un estalvi econòmic de 9.300 milions d'euros cada any en atenció sanitària.

♦ La contaminació del dièsel potencia les al·lèrgies

Per resoldre el problema que genera en la salut, l'estudi proposa reduir l'ús del transport privat per minimitzar el soroll, la contaminació atmosfèrica i la calor. Defensa que anar amb bicicleta, caminant o amb transport públic augmenta l'activitat física de forma senzilla i millora la qualitat de vida de les persones. També proposa augmentar els espais verds, tant per fomentar l'activitat física dels ciutadans i com per ajudar a reduir la contaminació de l'aire i el soroll.


 

Relacionats

Entrevista

 

 

Les evidències científiques situen el soroll com un greu problema de contaminació del que sembla que no en som del tot conscients. Sostenible ha volgut parlar amb Maria Foraster, investigadora de l’ISGlobal sobre aquest problema. Foraster va ser una de les veus expertes convidades a ACUSTICAT. Aquest congrés és un dels referents per trobar solucions a la contaminació acústica, un problema, que com ens diu Maria Foraster pot impactar de forma greu en la salut de nens i adults, i que per tant necessita mesures eficients i ràpides per solucionar-lo.

Notícia

L'objectiu del II Congrés d'Acústica de Catalunya, que es presenta amb el nom d'Acusticat, és reflexionar i debatre sobre la problemàtica del soroll amb tallers i conferències impartides per més d'un centenar de ponents que participaran en les sessions programades pels dies 25 i 26 d'abril al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC).

Butlletí