Es constitueix la Taula de Rieres de Terrassa per fer seguiment junt amb el veïnat de les actuacions als llits fluvials

12/03/2018 - 08:54

El grup de treball dona continuïtat, ara en el marc del Consell Municipal de Medi Ambient, a l'anterior comissió de Rieres.

S'ha constituit la Taula de Rieres, un grup de treball dins del Consell Municipal de Medi Ambient, segons acord de novembre de 2017, per integrar els representants municipals i els representants de les entitats interessades en participar en el seguiment de les actuacions en els llits fluvials que travessen la ciutat. El tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, ha encapçalat la representació de l'Ajuntament a la Taula de Rieres, que vol comptar amb una àmplia representació d'entitats de la ciutat interessades en el tema, així com dels grups municipals.

Al llarg dels darrers mesos, l'Ajuntament ja ha mantingut diverses reunions amb les entitats veïnals dels barris per on transcorren la riera de les Arenes i la riera del Palau, en les que s'han tractat temes com les actuacions de neteja de residus i manteniment de la vegetació que ha anat realitzant l'Ajuntament, l'estat de conservació dels marges i el litigi amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) sobre les competències de manteniment d'aquests trams. Amb la constitució de la Taula, es formalitzen aquestes reunions en un nou òrgan que s'adscriu en el Consell Municipal de Medi Ambient. Serà un grup de treball on es farà seguiment sobre les actuacions de conservació i manteniment dels trams urbans de les rieres, ja siguin efectuades per l'Ajuntament, l'ACA o conjuntament. Un cop constituïda la Taula, es definirà un pla de treball de la Taula i un calendari de reunions.

Espai de participació ciutadana

La creació de la Taula de Rieres al si del Consell Municipal i a partir de l'anterior comissió amb les entitats veïnals, es va aprovar mitjançant una proposta de resolució al Ple municipal del passat  29 de juny de 2017.

Posteriorment, el 29 de novembre del mateix any, va ser el Plenari del Consell que va donar el vist-i-plau a la constitució de la Taula, i es va fer una crida a altres entitats i persones de la ciutat que també s'hi volguessin afegir, a la que han respost tant els grups municipals com altres entitats veïnals de la ciutat, fins a un total de 25 representants.

Segons el Reglament del Consell Municipal de Medi Ambient, les Taules són un espai obert a la màxima participació ciutadana, i poden, prèvia petició i inscripció, incorporar les entitats, col·lectius i ciutadania a títol individual que tinguin interès en debatre i reflexionar sobre l'àmbit que es proposi. Cada grup determina la dinàmica concreta de funcionament de les Taules, com els objectius, el pla de treball i calendari, la periodicitat de les reunions i els ordre del dia.


 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

Set municipis en formen part: Barcelona, Badalona, Cerdanyola del Vallès, el Prat de Llobregat, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Terrassa. L’Associació té com objectiu principal difondre i promoure la gestió pública de l’aigua, i donar suport als municipis que vulguin adoptar aquest model de gestió

Notícia

L'Ajuntament de Terrassa fa un pas més cap a la gestió pública de l'aigua i aprova la constitució de la nova companyia pública que s'encarregarà del servei d'abastiment. Terrassa es converteix així en una de les primeres grans ciutats de l'Estat que remunicipalitza la gestió del servei d'abastament d'aigua, amb una decidida aposta per la gestió municipal directa com a garantia d'un servei públic, eficaç, transparent i participatiu.

Notícia

La Comissió tècnico-política de l'Ajuntament de Terrassa encarregada d'estudiar i definir el futur model de gestió del servei d'abastament i subministrament d'aigua a la ciutat ha finalitzat la seva tasca amb la presentació de la memòria justificativa corresponent, en el qual es conclou que la forma de gestió més eficient i sostenible per a la gestió del servei d'abastament d'aigua a Terrassa és la gestió pública, i entre les diferents formes que preveu la llei, la gestió mitjançant una Entitat Pública Empresarial.

Butlletí