Es presenten els resultats dels Cercles de comparació intermunicipal de medi ambient

19/01/2017 - 10:27

Gestió de residus, neteja viària, enllumenat públic i verd urbà són els serveis que han presentat llurs resultats en el marc del treball anual que realitzen diversos municipis amb el suport de la Diputació de Barcelona.

 

El 15 de desembre es va celebrat la cloenda dels Cercles de comparació intermunicipal impulsats per la Gerència de Serveis de Medi Ambient i el Servei de Programació de la Diputació de Barcelona. La jornada va comptar amb la intervenció del diputat d’Espais Naturals i Medi Ambient, Valentí Junyent, que va destacar la “importància de disposar d’aquesta informació, per comparar-se i, sobretot, millorar els serveis que prestem als nostres veïns per tal de millorar la seva qualitat de vida”.

Es poden consultar els resultats i indicadors presentats dels diversos cercles impulsats des de la Gerència de Medi ambient:

La jornada ha servit per compartir els resultats d’aquests treballs i per reflexionar sobre d’on venim per saber cap a on anem. Tal i com exposava Junyent “és doncs en aquest context que cal seguir treballant des del món local per assolir els objectius que tenim fixats en els diversos àmbits, a través de processos de millora contínua, i aprendre d’aquells que ja han avançat una mica més en el camí”.

A destacar que tots  tres serveis (residus i neteja, enllumenat i verd urbà) poden arribar, en conjunt, a suposar entre el 15 i el 20% del pressupost ordinari municipal –segons els indicadors dels propis Cercles-, per la qual cosa, disposar d’instruments per prestar aquests serveis ambientals bàsics als ciutadans de forma eficaç i eficient és un dels objectius de la feina i dels resultats que ara es presenten.

Els Cercles de comparació intermunicipal :

Els Cercles de comparació intermunicipals (CCI) són un instrument de suport a l'avaluació i millora de la prestació i la gestió dels serveis públics municipals, que dinamitza el Servei de Programació de l'Àrea de Coordinació i Govern Local de la Diputació de Barcelona, conjuntament amb les àrees que treballen en els diversos àmbits d'anàlisi.

La Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona col·labora amb els municipis perquè la normativa vigent es compleixi de la manera més ambiciosa i amb la perspectiva de la millora contínua en la protecció de l'entorn  i la qualitat de vida dels ciutadans.

  • Conjuminen el suport tècnic que ofereix la Diputació de Barcelona als ens locals amb l’enriquiment mutu que els municipis obtenen de l’intercanvi d’experiències
  • Contribueixen a establir uns indicadors de referència i uns valors cada cop més significatius i representatius de la realitat dels serveis bàsics municipals
  • És un treball que es desenvolupa amb periodicitat anual i una metodologia de grups de treball
  • Suposa l’aprenentatge d’una metodologia específica de treball, una anàlisi estratègica del seu servei, la definició d’un procés de millora i el lliurament anual de l’Informe final de resultats que teniu a la vostres mans

Per la seva banda, els tècnics locals avaluen molt positivament l’oportunitat de treball que els brinda el Cercle, especialment quant al procés d’intercanvi de metodologies i d’experiències que es deriva de la participació en el grup.

En definitiva, els Cercles esdevenen una eina de millora dels serveis municipals en termes d’eficiència, innovació i control de la despesa, cosa que resulta especialment interessant en moments com els actuals en què les circumstàncies obliguen a aplicar solucions imaginatives per aconseguir millorar, any rera any, la qualitat de l’actuació municipal.

Els resultats al detall

13a edició del Cercle de gestió de residus i neteja viària (any 2015):

7a edició del Cercle sobre Estalvi i Eficiència energètica en l'Enllumenat Públic (any 2015):

  • La despesa corrent del servei d’enllumenat públic se situa en 16,4 € anuals/habitant.

4a edició del Cercle de gestió sostenible del verd urbà (any 2015):


 

Relacionats

Reportatge
Celebra la 17a Assemblea a Tarragona, amb 286 administracions associades i 20 grups de treball

Liderar els ajuntaments i fer valdre la força i la urgència del medi ambient per convertir la sostenibilitat en un compromís de cada ciutat i poble de Catalunya. Aquesta reivindicació és representativa de l'energia de la 17a Assemblea de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, celebrada aquest 8 de març a Tarragona. La trobada ha permès compartir iniciatives locals pioneres i aprovar la Declaració de Tarragona per un turisme sostenible i compartit.

Notícia

Més de 80 entitats i institucions, i al voltant de 140 inscrits van participar al III Congrés Tercer Sector Ambiental a Catalunya  i van fixar quins han de ser els grans reptes ambientals a curt i llarg termini pel país. Els participants van traçar quin ha de ser el full de ruta de Catalunya en l’àmbit ambiental i van determinar una quarantena de reptes importants a abordar entre els 6 àmbits.

Notícia

Més d'un centenar de ponents de diversos països europeus provinents de l'administració pública, l'empresa, el tercer sector i la universitat comparteixen idees sobre com crear ciutats més verdes, sostenibles i inclusives socialment.

Butlletí