La comissió de l'Aigua de Terrassa proposa gestionar l'aigua a través d'una entitat pública empresarial

28/07/2017 - 09:21

La Comissió tècnico-política de l'Ajuntament de Terrassa encarregada d'estudiar i definir el futur model de gestió del servei d'abastament i subministrament d'aigua a la ciutat ha finalitzat la seva tasca amb la presentació de la memòria justificativa corresponent, en el qual es conclou que la forma de gestió més eficient i sostenible per a la gestió del servei d'abastament d'aigua a Terrassa és la gestió pública, i entre les diferents formes que preveu la llei, la gestió mitjançant una Entitat Pública Empresarial.

Un cop acabada la memòria, la comissió l'eleva al Ple municipal per tal que la prengui en consideració i aprovi el canvi de la forma de gestió del servei a la gestió directa mitjançant EPEL, així com el corresponent Reglament del servei públic.

Per la tramitació de la memòria al Ple que se celebrarà el 7 de setembre, són necessaris els informes del Secretari i de l'Interventor de l'Ajuntament, aquest últim per valorar la sostenibilitat financera de la proposta de gestió, d'acord amb la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

El primer tinent d'alcalde i regidor d'Aigua, Alfredo Vega, recorda que "l'Ajuntament ha d'optar per gestionar els serveis públics de la forma que resulti més eficient i sostenible" , i la memòria aprovada avui per la Comissió "demostra que resulta més eficient la gestió pública, i que les formes jurídiques com l'EPEL ofereixen una menor rigidesa en la gestió financera, més transparència i facilitat pel control de la despesa, a més de gaudir de més agilitat a l'hora de garantir la qualitat i el manteniment del servei. És, per tant, la opció més adequada per gestionar el servei d'aigua a la ciutat". Vega agraeix la tasca duta a terme els darrers mesos pels serveis municipals i per la Comissió tècnico-política per a l'elaboració de la memòria i els seus annexos.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

L'Ajuntament de Terrassa fa un pas més cap a la gestió pública de l'aigua i aprova la constitució de la nova companyia pública que s'encarregarà del servei d'abastiment. Terrassa es converteix així en una de les primeres grans ciutats de l'Estat que remunicipalitza la gestió del servei d'abastament d'aigua, amb una decidida aposta per la gestió municipal directa com a garantia d'un servei públic, eficaç, transparent i participatiu.

Notícia

El 1r Congrés Internacional d'Aigua i Sostenibilitat s'ha celebrat a l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeronàutica i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT). Aquesta primera edició duu per títol “Tecnologia i accés a l’aigua” i té com a objectius generar un espai de debat i reflexió entorn de l’aigua i de la seva rellevància en l’entorn, el medi ambient i la societat.
 

Notícia

El Consorci Besòs Tordera va acollir la jornada Mulla’t!, organitzada pel projecte de participació ciutadana Viu la riera! i que ha servit per enfortir i establir nous lligams per continuar millorant la riera de Caldes i promovent el seu coneixement i la participació ciutadana.

Butlletí