La comissió de l'Aigua de Terrassa proposa gestionar l'aigua a través d'una entitat pública empresarial

28/07/2017 - 09:21

La Comissió tècnico-política de l'Ajuntament de Terrassa encarregada d'estudiar i definir el futur model de gestió del servei d'abastament i subministrament d'aigua a la ciutat ha finalitzat la seva tasca amb la presentació de la memòria justificativa corresponent, en el qual es conclou que la forma de gestió més eficient i sostenible per a la gestió del servei d'abastament d'aigua a Terrassa és la gestió pública, i entre les diferents formes que preveu la llei, la gestió mitjançant una Entitat Pública Empresarial.

Un cop acabada la memòria, la comissió l'eleva al Ple municipal per tal que la prengui en consideració i aprovi el canvi de la forma de gestió del servei a la gestió directa mitjançant EPEL, així com el corresponent Reglament del servei públic.

Per la tramitació de la memòria al Ple que se celebrarà el 7 de setembre, són necessaris els informes del Secretari i de l'Interventor de l'Ajuntament, aquest últim per valorar la sostenibilitat financera de la proposta de gestió, d'acord amb la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

El primer tinent d'alcalde i regidor d'Aigua, Alfredo Vega, recorda que "l'Ajuntament ha d'optar per gestionar els serveis públics de la forma que resulti més eficient i sostenible" , i la memòria aprovada avui per la Comissió "demostra que resulta més eficient la gestió pública, i que les formes jurídiques com l'EPEL ofereixen una menor rigidesa en la gestió financera, més transparència i facilitat pel control de la despesa, a més de gaudir de més agilitat a l'hora de garantir la qualitat i el manteniment del servei. És, per tant, la opció més adequada per gestionar el servei d'aigua a la ciutat". Vega agraeix la tasca duta a terme els darrers mesos pels serveis municipals i per la Comissió tècnico-política per a l'elaboració de la memòria i els seus annexos.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia
Es converteix en un dels municipis més grans de l'Estat que aposta per la gestió municipal directa d'aquest servei

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Terrassa ha aprovat definitivament la forma de gestió directa del servei d'abastament d'aigua mitjançant una entitat pública empresarial local.

Notícia

El grup de treball dona continuïtat, ara en el marc del Consell Municipal de Medi Ambient, a l'anterior comissió de Rieres.

Notícia

Set municipis en formen part: Barcelona, Badalona, Cerdanyola del Vallès, el Prat de Llobregat, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Terrassa. L’Associació té com objectiu principal difondre i promoure la gestió pública de l’aigua, i donar suport als municipis que vulguin adoptar aquest model de gestió

Butlletí