La Comissió Europea pren mesures contra la contaminació atmosfèrica

Font: Món Planeta

21/05/2018 - 19:43

La Comissió Europea ha ofert als agents nacionals, regionals i locals de la Unió Europea assistència pràctica de cara a millorar la qualitat de l'aire al continent i ha decidit intensificar la seva lluita contra la contaminació emprenent accions legals contra set estats membres que han infringit la normativa comunitària sobre els límits de contaminació atmosfèrica i, també, sobre les homologacions de vehicles. En una comunicació titulada "Una Europa que protegeix: aire pur per a tothom" i que va ser aprovada aquest passat dijous, la CE explica les mesures que ha previst per ajudar els estats membres a combatre la contaminació atmosfèrica, subratllant la necessitat de col·laborar més estretament amb les administracions nacionals i fent servir els fons europeus previstos per millorar la qualitat de l'aire.

Tot i que la qualitat de l'aire a la Unió Europea ha millorat aquestes últimes dècades gràcies als esforços fets a tots els nivells la qualitat de vida òptima de molts ciutadans europeus continua estant en perill. Les mesures proposades per la Comissió es basen en la normativa sobre la qualitat de l'aire, els objectius nacionals de reducció d'emissions i la normativa sobre les emissions de les principals fonts de contaminació, des de la dels vehicles o vaixells a les del sector energètic o del sector industrial. Per reduir els contaminants atmosfèrics provinents del trànsit, la Comissió vol intensificar la seva col·laboració amb les administracions nacionals, regionals i locals al voltant d'una política comuna en matèria d'accés dels vehicles a les zones urbanes d'acord amb l'agenda urbana de la UE. A més, la Comissió ha dut a terme una profunda reforma per garantir que les emissions de contaminants atmosfèrics provinents dels vehicles es mesurin en condicions reals de conducció. La Comissió està prenent mesures per fer front a les greus i persistents superacions dels valors límit dels dos principals agents contaminants que tenen repercussions per a la salut: el diòxid de nitrogen, que generen sobretot el trànsit de vehicles i el sector industrial, i les partícules provinents principalment del sector industrial, les calefaccions domèstiques, el trànsit i l'agricultura.

En aquest sentit, la CEva dur aquest mateix dijous Alemanya, França, Hongria, Itàlia, Romania i el Regne Unit davant el Tribunal de Justícia de la UE. D'altra banda, també ha decidit enviar més cartes d'advertiment a Alemanya, Itàlia, Luxemburg i el Regne Unit per no haver respectat la normativa sobre l'homologació de vehicles a la Unió Europea. Aquestes mesures arriben arran de la cimera sobre la qualitat de l'aire del passat 30 de gener, un esforç per trobar solucions al greu problema de la contaminació atmosfèrica de 9 estats membres. Els sis estats en qüestió no han presentat mesures creïbles, eficaces ni oportunes per reduir la contaminació d'acord ni amb els límits pactats ni amb la legislació de la Unió, és per això que la CE ha decidit traslladar el cas a la justícia comunitària. Pel que fa a la República Txeca, Eslovàquia i Espanya, la Comissió considera que les mesures que s'hi estan aplicant o que s'hi han previst semblen ser capaces si s'apliquen correctament de fer front de manera adequada a les deficiències detectades. Per tant, la Comissió seguirà de molt a prop la seva aplicació i la seva eficàcia.

Simon Upton, director de Medi Ambient de l'OCDE, Siim Kiisler, ministre de Medi Ambient d'Estònia, i Karmenu Vella, comissari europeu de Medi Ambient, el passat juliol

La Comissió continua els procediments d'infracció endegats contra 4 estats membres per no haver respectat la normativa d'homologació de vehicles a la UE, enviant cartes d'advertiment a Alemanya, Itàlia, Luxemburg i el Regne Unit. La legislació en aquest sentit exigeix que els estats membres disposin de sistemes de sancions eficaços, proporcionats i dissuasius per evitar que els fabricants d'automòbils incompleixin la normativa. En cas d'infracció, cal adoptar mesures correctores, com ara la retirada, i cal aplicar-hi sancions. El mes desembre del 2016, la Comissió va iniciar un procediment d'infracció contra Alemanya, Luxemburg i el Regne Unit en relació amb el Grup Volkswagen i va enviar cartes d'advertiment el mes de juliol del 2017 demanant aclariments.

Podeu llegir l'article complert aquí


 

Categories: 

Relacionats

Entrevista
L’ambientòleg i professor d’investigació Xavier Querol indica el camí per aconseguir un aire net a les ciutats

L’aire de Barcelona és dels més insalubres de tot l’estat. Principalment, l’aire de les grans ciutats conté massa òxid de nitrogen. En casos com els de la capital catalana aquest nivell supera el permès per llei. Es tracta de partícules microscòpiques molt perjudicials per a la salut que en un 70% són provocades pels tubs d’escapament dels cotxes. Aquestes partícules agreugen les malalties respiratòries i cardiovasculars. L’ambientòleg i professor d’investigació Xavier Querol indica el camí per aconseguir un aire net a les ciutats

Notícia

Tres investigacions de la Escuela Nacional de Sanidad, a Madrid, han xifrat en 93.000 les morts prematures provocades per la contaminació atmosfèrica a Espanya al llarg d'una dècada. Només el diòxid de nitrogen està darrere de 6.085 morts anuals evitables.

Notícia

La iniciativa ha nascut a les xarxes socials i amb només dos dies ja se supera la cinquantena d'interessats. L'objectiu principal és fomentar l'ús de la bicicleta al municipi i buscar vies per poder-hi circular.

Butlletí