La Diputació de Girona aposta per eradicar el glifosat als espais verds públics

21/09/2018 - 11:27

A l'eliminació progressiva del glifosat en obres o adjudicacions, la Diputació també recomanarà a tots els Ajuntaments, òrgans, ens i institucions públiques de els comarques gironines els productes i processos alternatius. La Diputació també ha adoptat el compromís d’informar, sensibilitzar i educar a la població dels avantatges de la lluita biològica respectuosa amb la salut de les persones i l’entorn natural.

El ple de la Diputació de Girona que s'ha celebrat aquest 18 de setembre, ha aprovat per unanimitat la proposta presentada per Independents de la Selva (IdS) per a eradicar el glifosat als espais verds públics i l'ús de sistemes alternatius i no tòxics per a combatre les males herbes a jardins, horts, conreus i altres àrees públiques (com ara les vies del tren).

El glifosat és una substància activa que s’ha utilitzat com a producte fitosanitari (“herbicida”) a la Unió Europea durant dècades. Una substància activa és el component dels productes fitosanitaris que té una activitat directa contra la proliferació de plantes no desitjades. El glifosat és l’herbicida més utilitzat a tot el món i a la Unió Europea, i un dels molts centenars de substàncies actives que els estats membres i l’Autoritat Europea de seguretat Alimentària (EFSA) han avaluat exhaustivament els últims anys.

Els herbicides a base de glifosat (és a dir, formulacions que contenen glifosat i altres productes químics) s’utilitzen com a herbicides en l’agricultura, l’horticultura i en algunes zones no conreades, principalment per combatre les males herbes que envaeixen els conreus o que plantegen problemes per altres motius (per exemple, en vies del ferrocarril). És molt utilitzat en jardineria als nostres ajuntaments, per la seva efectivitat i eficàcia.

Recentement el glifosat ha estat decretat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com a potencialment cancerigen per als humans, basant-se en estudis científics que el relacionen amb afeccions i malalties. Aquesta acció tòxica, segons els estudis, es veu reforçada amb d’altres substàncies que acostumen a acompanyar els preparats comercials d’aquest producte. Per aquesta raó el centre d’Anàlisi i Programes sanitaris (CAPS) destaca que sempre ha de prevaldre el principi de precaució amb els herbicides químics i en especial quan s’utilitzen en zones habitades o pròximes a persones vulnerables com nens, dones embarassades o persones amb malalties respiratòries. A més, l’Agència Internacional per a la Recerca del Càncer (IARC) considera que el glifosat és “probablement carcinogen per als éssers humans”.

Alternatives no tòxiques
Per tant s’ha decidit utilitzar el principi de prevenció, i fer ús de les tècniques per jardineria de desherbatge alternatiu que poden substituir amb similar eficiència i garantia de toxicitat zero al glifosat: Usar mètodes preventius, com utilitzar plantes ben adaptades al clima, (menys necessitats) o tenir cura de mantenir la qualitat dels substrats i llavors; fer servir rec localitzat o tenir jardí sense reg; procurar cobertura de superfícies o parterres amb encoixinats vegetals o minerals o fer servir mantes anti-herbes i cobertura d’escocells.

Es disposa també de tècniques com tractaments amb espuma calenta – una de les opcions amb menys aplicacions per any i més pràctiques. Són aplicacions tipus MW- Sèrie Foamstream, o similars, amb una barreja d’aigua calenta i espuma biodegradable extreta de forma natural a partir d’olis vegetals i sucres, sense cap efecte secundari i molt efectiu en tractaments de 24 hores.

La moció aprovada
Tenint en compte tota aquesta informació, i que ciutats com Barcelona, Salt, Figueres, Malgrat de Mar o Sant Hilari Sacalm ja han començat aquesta tasca i atesos els motius exposats, el grup d’Independents de la Selva de la Diputació de Girona ha proposat al Ple l’adopció de d'aquests acords:

1.  De manera directa o indirecta, sigui en aplicacions pròpies o en obres o adjudicacions de la Diputació, procedir a l’eliminació progressiva del glifosat, substituït pel procés o tecnologia que els tècnics de la casa o Dipsalut recomanin, fins a la seva completa desaparició com a herbicida allà on sigui possible.

2.  En segona instància, una vegada estudiades les alternatives esmentades, recomanar a tots els Ajuntaments, òrgans, ens i institucions públiques de les nostres comarques, els productes i processos alternatius més indicats, via Dipsalut i/o Mediambient de la Diputació, fins eliminar de manera progressiva i definitiva la seva utilització. Organitzar jornades de formació per difondre aquestes conclusions.

3. La Diputació de Girona adoptaria també el compromís d’informar, sensibilitzar i educar a la població dels avantatges de la lluita biològica respectuosa amb la salut de les persones i l’entorn natural. Per aquesta raó la Diputació facilitarà la informació detallada dels productes fitosanitaris utilitzats als veïns i usuaris de les zones on s’apliquin com exercici de transparència i per vetllar per la salut del medi i de les persones.


 

Etiquetes: 

Relacionats

Notícia

El segon informe sobre els impactes, les vulnerabilitats i l’adaptació dels Pirineus al canvi climàtic estableix recomanacions per adaptar el territori a unes projeccions climàtiques que apunten a un augment de la temperatura a muntanya de més de 4ºC  graus a finals de segle i a la pèrdua de la meitat de l’espessor de la neu a 1.800 m d’alçada cap a 2050.  L’informe detalla recomanacions per a cadascun dels sectors d'activitat més afectats: el turisme, l'agricultura i la ramaderia, la silvicultura, la gestió de l'aigua, la biodiversitat i els ecosistemes, els riscos naturals, la salut humana i les infraestructures, la indústria i la producció d'energia.

Notícia
A més de representar un cert risc a nivell sanitari per la possibilitat de deixar cecs els animals, a nivell ecològic també pot ser un problema greu
Dues obreres es creuen en una filera. Autor: Carlos Pradera

Dues obreres es creuen en una filera. Autor: Carlos Pradera

Per primer cop a Europa s’ha detectat una població establerta i en expansió de la formigueta de foc (Wasmannia auropunctata), concretament ocupant unes 6 hectàrees d’una urbanització de Marbella. El seu nom prové d’una traducció directa de l’anglès, ‘little fire ant’, ja que la seva picada és intensa i ardent. Malgrat que pels humans no passa d’una molèstia, tant a la regió d’origen (la zona entre Brasil, Argentina i Uruguai), com en altres llocs on ja és invasora, s’han detectat casos de ceguesa en animals salvatges i domèstics que han estat picats a l’ull —des de gats, gossos, gallines i jaguars, fins a elefants a l’Àfrica

Reportatge
El model de cogestió de les petites agrupacions de pescadors contribueix a una major abundància i hàbitats de les espècies

La cogestió de les pesqueres artesanals per part dels propis pescadors i el govern ofereix majors beneficis ecològics i socials que el model de gestió centralitzat per part dels governs. Així es posa de manifest en un estudi realitzat per investigadors de l'ICTA-UAB en què demostren els avantatges d'aquest model de gestió però assenyalen possibles aspectes de millora.

Butlletí