La Diputació de Girona dóna suport als ajuntament amb subvencions a la biomassa i a les accions d'energia sostenible

10/02/2017 - 13:42

La Diputació de Girona ha obert dues convocatòries de subvencions per als ajuntaments en el marc del programa "Del pla a l'acció" per accions dels Plans d'acció per l'energia sostenible del Pacte d'Alcaldes, i subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals.

Subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals

La Diputació de Girona aposta fortament per les calderes de biomassa i les xarxes de calor. Per això obre una nova línia de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació, en equipaments de titularitat o gestió municipal, de calderes o xarxes de calor que facin servir com a combustible biomassa llenyosa forestal en forma d’estella. La utilització d’aquest combustible, que es preveu que provindrà preferentment de les comarques gironines, ha d'incidir directament en la millora de la prevenció d’incendis.

La Diputació ha detectat, després d’analitzar més de cent PAES (plans d’acció d’energia sostenible), que els ajuntaments tenen un problema important en relació amb la climatització d’equipaments i escoles, ja que molt sovint la climatització es fa amb sistemes contaminants, poc eficients i cars, que utilitzen fonts d’energia fòssil com ara el gasoil. És per això que la institució s’ha proposat com a prioritat donar suport als ajuntaments perquè puguin executar les accions de substitució de calderes antigues per calderes de biomassa.

Les accions que seran subjectes de subvenció inclouen tant l'assistència tècnica i/o jurídica, a prestar per la diputació de Girona, com l'execució d'inversions per instal·lar calderes de biomassa o microxarxes de calor, per millorar l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes innovadors en equipaments de titularitat i/o gestió municipal per a l'any 2017, que hagin estat prèviament planificades en plans d'acció d'energia sostenible (PAES) aprovats pel Ple municipal. 

Campanya de subvencions als ajuntaments en el marc del programa "Del pla a l'acció"

Per altra banda també s'han publicat les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments per executar accions per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que hagin estat prèviament planificades en plans d'acció d'energia sostenible (PAES) aprovats pel Ple. 

Les subvencions inclouen des de suport per a serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals i/o adquisició de programes informàtics per a la comptabilitat i la gestió de dades energètiques, redacció d’informes de seguiment dels PAES per part d’ajuntaments signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic, adquisició i instal·lació d’un punt de càrrega públic per a vehicles elèctrics, accions per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de gasos d'efecte hivernacle previstos en el PAES i accions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior mitjançant contractes amb garantia d’estalvi.


 

Municipis: 
Etiquetes: 

Relacionats

Notícia

Granollers ha aprovat el seu Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima

El riu Congost al seu pas per Granollers, àmbit d'actuació per adaptar-se

El PAESC integra l'adaptació al canvi climàtic i incorpora uns objectius més ambiciosos per assolir un 40 % de reducció d'emissions per al 2030. El nou PAESC de Granollers inclou noves actuacions de mitigació (25 accions), una avaluació dels riscos als impactes del canvi climàtic per establir la vulnerabilitat i defineix accions d'adaptació (40 accions) per fer-hi front.

Notícia

La rehabilitació energètica s'ha d'aplicar des de l'escala d'edifici a la de ciutat

Aquesta va ser una de les principals conclusions de la jornada celebrada el 22 de novembre del 2016 a Viladecans sota el títol "Ciutats i canvi climàtic: un diàleg necessari per la transició i rehabilitació energètica", inclosa en el cicle de jornada Del Pacte a l’Acció. Un nou pacte dels municipis pel canvi climàtic.

Notícia

Noves idees per promoure l’eficiència energètica

Una jornada de networking de la Xarxa constata que la col·laboració entre administració, empresa i universitat és clau.

La trobada va oferir un espai on cercar possibles aliats i col·laboradors interessats en l’eficiència energètica municipal, conèixer a noves persones, i conèixer reptes i experiències per seguir avançant en l'assoliment dels objectius del Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia.

Butlletí