La UAB deixarà de generar 13.000 tones de CO2 gràcies a l'energia verda

Font: UAB

15/06/2018 - 16:12

La UAB consumirà per primera vegada el 100% d'energia verda (electricitat i gas d'alta i baixa tensió) gràcies a la compra conjunta d'energia que ha fet amb el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). 

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) -juntament amb la resta de membres del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)- consumirà per primera vegada el 100% d’energia d’origen renovable o verda fins al gener del 2020 (electricitat i gas d’alta i baixa tensió) gràcies a la compra conjunta que s’ha fet amb el CSUC.

Les emissions de CO2 seran zero  l'any 2018 i l’any 2019 gràcies al consum d'energia verda 100%, mentres que l’any anterior, el 2017, les emissions de CO2 associades al consum d’electricitat a la UAB van ser de 13.017 tones. L'energia verda la sumministrarà les empreses Endesa i Aura, després del procés de selecció, subhasta i compra amb el CSUC. El CSUC -integrat per totes les universitats catalanes, dues universitats de Madrid, centres de recerca i parcs científics- ha comprat pel 2018 i el 2019 un volum d’energia de 1.135,29 GWh, que serà per primera vegada el 100% d’energia verda.

L’adjudicació de subministrament energètic, tant en alta com en baixa tensió i gas, realitzat en modalitat de subhasta, s’ha fet en dues fases: primer es va establir un acord marc (prorrogable a 4 anys) per a homologar vuit empreses que poguessin oferir, com a mínim, un 50% d’energia d’origen renovable; i després cada empresa seleccionada va oferir un percentatge d’energia d’origen renovable i un preu, la combinació dels quals, juntament amb la puntuació pel servei i informació obtinguda en la primera fase, ha donat lloc a l’adjudicatari final. D’aquestes s’han triat Endesa Energia i Aura Energia.

Així doncs, l’energia verda que consumirà la UAB provindrà d’energies renovables com poden ser la hidroelèctrica, l’eòlica i la fotovoltaica, entre d’altres. Fins ara, el consum era d’energies fòssils, molt més contaminants, com ara la nuclear o el carbó.

L'estalvi d'emissions de CO2 que suposarà aquest consum d'energia verda serà equivalent a les emissions que generarien 36.000 viatges del trajecte en FGC (Ferrocarrils de la Generalitat) de l'estació de la UAB a l'estació de Plaça Catalunya (Barcelona) cada dia durant un any sencer, segosn càlculs de l'Oficina de Medi Ambient de la UAB.

Amb aquesta licitació de compra d’energia no només s’ha aconseguit que el 100% de l’energia elèctrica subministrada fos 100% d’origen renovable sinó que també s’ha vist reduït el marge de comercialització que apliquen les companyies elèctriques a la UAB, passant de 1,019 a 0,88 €/MWh. D’aquesta manera es veu mitigat l’increment de preus que està patint el mercat de compra d’energia els darrers anys.

Consum energètic a la UAB
Tot i la reducció progressiva i constant dels darrers anys de consum energètic a la UAB, les condicions meterològiques d’aquest darrer any han provocat un augment. Aquest últim any, el 2017, el consum d’energia a la UAB es va incrementar un 2,8%, i es van augmentar les emissions de CO2 un 20,9%. Així, pel que fa a l’electricitat s’ha reduït un 0,8%, i pel que fa al gas ha augmentat un 8,6%.

El subministrament energètic dels edificis de la UAB es distribueix de la següent manera: mitjançant electricitat el 59%, i mitjançant gas natural el 41%. El consum associat a la climatització dels edificis  (calefacció i refrigeració) depèn principalment de les condicions meterològiques i les temperatures interiors dels espais fent que l’increment d’un grau en la temperatura en un espai suposi un increment de consum d’un 7% aproximadament.  

La UAB està considerada capdavantera en qüestions mediambientals a nivell estatal i també europeu. Ocupa el lloc 50 en el rànquing GreenMetric Ranking of World, sobre criteris ambientals que elabora anualment la Universitat d’Indonèsia. Aquest rànquing analitza més de 600 universitats d’arreu del món pel que fa a la sostenibilitat i les polítiques de gestió respectuoses amb el medi ambient, i valora, entre d’altres, aspectes com ara les infraestructures, l’ús de l’aigua i els transports.


 

 

 

Categories: 

Relacionats

Acte
27/09/2018 - 09:00
Auditori RCD | Rousaud Costas Duran
Article

Aquesta eina és un conjunt de materials per fer una ecoauditoria elèctrica domèstica, pensada per descobrir en què gastes l’electricitat a casa teva i de quina manera pots començar a estalviar-la sense maldecaps. Permet conèixer la factura elèctrica, identificar i mesurar quins aparells consumeixen més electricitat, i plantejar-se com es fan servir els recursos... Amb la guia didàctica es pot elaborar, segons les prioritats i capacitats de cadascú un pla d’acció per a reduir el consum, estalviar diners i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.

Notícia
El Recinte Modernista de Sant Pau acollirà l'esdeveniment. Foto: El País

El Recinte Modernista de Sant Pau acollirà l'esdeveniment. Foto: El País

La Diputació de Barcelona acollirà la organització de la Conferència Internacional de l'Aliança del Clima 2018. Serà la primera vegada que aquest esdeveniment s’organitzi al sud d’Europa i rebrà més de 200 representants d'institucions internacionals i de ciutats i pobles d'arreu del continent que connectaran i intercanviarian experiències amb ens locals catalans i de la resta de l'estat.

Butlletí