L'Agència de Residus aprova un paquet de 6,4 milions d'euros d'ajuts per impulsar l'ús dels residus com a recursos

Font: Agència de residus

14/03/2018 - 10:14

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha aprovat les bases per a cinc convocatòries d’ajuts per a aquest any que ascendeixen a 6,4 milions d’euros. Les subvencions s’adreçaran a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals; a la utilització d’àrids reciclats dels residus de la construcció; a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals; al foment de l’economia circular; i a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials. Aquests ajuts es podran ampliar segons la disponibilitat pressupostària.

2 milions per fomentar la recollida de l’orgànica
Es destinaran dos milions d’euros a fomentar la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals des d’una perspectiva de l’economia circular. D’aquesta manera es vol contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals, a més de complir amb la normativa vigent.

1,8 milions per impulsar els àrids reciclats
Es concediran subvencions per un import d’1,8 milions d’euros per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals. L’objectiu és fomentar la reutilització, el reciclatge i la valorització de les runes i terres procedents de les obres, contribuint alhora a un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. Entre les principals aplicacions dels àrids reciclats destaquen la construcció de bases de carreteres i altres vies de circulació, la fabricació de formigó i morter, la realització de reblerts de voreres, o el drenatge de murs.

1,6 milions per a la prevenció i preparació per a la reutilització
1,5 milions d’euros serviran per finançar projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals. 900.000 aniran adreçats als ens locals i 600.000 a entitats sense ànim de lucre i universitats. Es finançaran a través del retorn dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals

110.000 euros més serviran per subvencionar empreses i agrupacions d’empreses que realitzin projectes d’aquest tipus però centrats en els residus industrials o bé plans de recerca industrial i desenvolupament experimental aplicats a aquest àmbit.

830.000 euros per fomentar l’economia circular
El darrer paquet d’ajuts, de 830.000 euros, pretén ser un instrument perquè les empreses millorin el comportament ambiental en matèria de prevenció de residus i accelerar la transició cap a models de producció i consum més circulars.

Els projectes subvencionables seran els d’implementació en el mercat de nous productes o serveis que tinguin en compte l’ecodisseny, la reutilització de productes o la simbiosi industrial per promoure l’eficiència dels recursos materials. També obtindran ajuts els estudis d’obtenció i assaig de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis relacionats amb aquests aspectes.


 

Categories: 

Relacionats

Article

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus se celebrarà del 17 al 26 de novembre de 2018 i té com a objectius: donar a conèixer estratègies de reducció de residus i la política de la Unió Europea i dels seus Estats membres en aquesta matèria; fomentar accions sostenibles per reduir els residus arreu d'Europa; fer públic les tasques dutes a terme pels diversos actors mitjançant exemples concrets de reducció de residus; i fer canviar el comportament quotidià dels europeus (consum, producció). Des de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, la Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona s'oferiran recursos de suport als municipis. 

Article

4a edició del Premi “El menjar no es llença” un concurs de contes il·lustrats i idees per lluitar contra el malbaratament alimentàri. Espigoladors busca nens, nenes i joves d'arreu de Catalunya que vulguin canviar el món!

Article

El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental inicia una nova edició del Programa d'Educació Ambiental, amb activitats gratuïtes per a Educació infantil, primària i secundària pels centres educatius de la comarca. Pel curs 2018-2019 el Consorci amplia la seva oferta educativa i inclou al Programa dues activitats més. La principal novetat és la realització d'un Escape Room, un joc d'escapament que es farà a les escoles i instituts, a l'entorn del món dels residus i la sostenibilitat. Aquesta activitat ha estat dissenyada pel Servei Educatiu de Residus de Rubinet i visitarà ara diversos municipis vallesans després del seu exitós debut a Rubí. També s'incorpora al programa un concurs de vídeos sobre malbaratament i aprofitament alimentari.

Butlletí