L'Agència de Residus aprova un paquet de 6,4 milions d'euros d'ajuts per impulsar l'ús dels residus com a recursos

Font: Agència de residus

14/03/2018 - 10:14

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha aprovat les bases per a cinc convocatòries d’ajuts per a aquest any que ascendeixen a 6,4 milions d’euros. Les subvencions s’adreçaran a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals; a la utilització d’àrids reciclats dels residus de la construcció; a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals; al foment de l’economia circular; i a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials. Aquests ajuts es podran ampliar segons la disponibilitat pressupostària.

2 milions per fomentar la recollida de l’orgànica
Es destinaran dos milions d’euros a fomentar la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals des d’una perspectiva de l’economia circular. D’aquesta manera es vol contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals, a més de complir amb la normativa vigent.

1,8 milions per impulsar els àrids reciclats
Es concediran subvencions per un import d’1,8 milions d’euros per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals. L’objectiu és fomentar la reutilització, el reciclatge i la valorització de les runes i terres procedents de les obres, contribuint alhora a un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. Entre les principals aplicacions dels àrids reciclats destaquen la construcció de bases de carreteres i altres vies de circulació, la fabricació de formigó i morter, la realització de reblerts de voreres, o el drenatge de murs.

1,6 milions per a la prevenció i preparació per a la reutilització
1,5 milions d’euros serviran per finançar projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals. 900.000 aniran adreçats als ens locals i 600.000 a entitats sense ànim de lucre i universitats. Es finançaran a través del retorn dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals

110.000 euros més serviran per subvencionar empreses i agrupacions d’empreses que realitzin projectes d’aquest tipus però centrats en els residus industrials o bé plans de recerca industrial i desenvolupament experimental aplicats a aquest àmbit.

830.000 euros per fomentar l’economia circular
El darrer paquet d’ajuts, de 830.000 euros, pretén ser un instrument perquè les empreses millorin el comportament ambiental en matèria de prevenció de residus i accelerar la transició cap a models de producció i consum més circulars.

Els projectes subvencionables seran els d’implementació en el mercat de nous productes o serveis que tinguin en compte l’ecodisseny, la reutilització de productes o la simbiosi industrial per promoure l’eficiència dels recursos materials. També obtindran ajuts els estudis d’obtenció i assaig de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis relacionats amb aquests aspectes.


 

Categories: 

Relacionats

Opinió

En la cerca del residu zero a casa, eliminar l’ús del film de plàstic és un altre dels objectius a assolir. Però no resulta fàcil ja que es tracta d’un producte versàtil i adaptable. Us proposo saber més sobre què és i per a què serveix, així com cercar-ne alternatives. Jo proposo algunes però segur que no totes.

Notícia

Aquesta actuació forma part del conjunt d’accions incloses en la campanya “Separa l’orgànica” per millora les dades de recollida de residus orgànics. Amb el lema “T’ho podem de dir mil maneres”, la campanya impulsada des de la regidoria de Qualitat Urbana consisteix també en diversos anuncis originals protagonitzats per persones de la ciutat que, de formes completament diferents, llancen un únic missatge clar i diàfan: “separa l’orgànica”.

Notícia

L'AMB ha aprovat definitivament el nou projecte bàsic de restauració de l'abocador de la Vall de Joan – una actuació de l'AMB amb finançament de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC)–, sobre una àrea de 448.735 m2. Aquest espai d'aproximadament 60 hectàrees situat entre els municipis de Begues i Gavà va rebre durant tres dècades els residus municipals de bona part del territori metropolità, i després de la inversió de 27,7 M€ en la seva renaturalització, esdevindrà un espai singular en l'àmbit del Parc Natural del Garraf.

Butlletí