S'aprova el Pla d'Acció Ambiental de Vic

30/06/2018 - 10:17

El passat Ple del 6 de juny va aprovar el Pla d'Acció Ambiental de Vic, un document estratègic que planifica els objectius en l'àmbit del medi ambient a Vic per als propers 10 anys i les accions a desenvolupar

El Pla susbstitueix l'anterior, vigent des de l'any 2001, després de la realització d’una diagnosi ambiental del municipi i la seva aprovació, en el marc dels processos d’AGENDA21 que es desenvolupaven a tots els nivells, però sobretot municipal.

Passat aquest temps, des de la regidoria de Medi Ambient es va considerar oportú actualitzar el seu contingut en la mesura que durant aquest interval de temps s’han anat aprovant Plans específics de temàtica ambiental (Pla de Qualitat de l’Aire, Pla d’Acció de l’Energia Sostenible, etc.).

El Pla s'estructura en 7 eixos estratègics, i per cada un d'ells es defineix un objectiu:

  • EIX 1. Espais verds i naturals: Conèixer, protegir i millorar els espais verds i naturals del municipi
  • EIX 2. Sensibilització ambiental:  Integrar la visió mediambiental en l'activitat diària de la població vigatana
  • EIX 3. Activitat econòmica i productiva: Tendir cap a una economia circular
  • EIX 4. Mobilitat i qualitat de l’aire: Aconseguir una mobilitat més sostenible
  • EIX 5. Cicle de l’aigua: Protegir els recursos hídrics i optimitzar la gestió del cicle de l'aigua
  • EIX 6. Gestió de residus: Tendir cap a l'objectiu de residu zero
  • EIX 7. Gestió energètica: Millorar l'estalvi i l'eficiència energètica

En total es defineixen un total de 179 accions a desenvolupar en els propers anys

El Pla també va rebre les aportacions realitzades per part dels 190 participants en el Fòrum Ambiental de Vic, que es va realitzar durant el darrer trimestre de l'any 2017.

Podeu consultar el Pla aquí


 

Municipis: 

Relacionats

Notícia

Iniciativa per reduir la generació de residus en les festes i esdeveniments a Barcelona i Vic.

Notícia

Els informadors ambientals, conjuntament amb els agents cívics i la Guàrdia Urbana, han tramitat 12 sancions per utilitzar de forma indeguda els contenidors de Vic

Notícia

Formen part dels treball del projecte HOUSE del CSIC per conèixer el seu comportament i la repercussió en la qualitat de l'aire

Butlletí