Matriu biofísica i matriu ambiental

Socioecòleg, President d'ERF - Estudi Ramon Folch & Associats
21/03/2018 - 12:32

Autors: Ramon Folch i Josepa Bru

Durant segles, la matriu biofísica s’imposà als humans. Semblava infinita i totpoderosa. Avui, en línies generals, la majoria de matrius estan sotmeses, "soterrades" sota territoris transformadíssims, fins el punt que els accidents geogràfics es perceben com a simples noses constructives que cal remoure mitjançant ponts, túnels o rebaixos correctius. El que començà essent la tímida transformació d’una incommensurable matriu complexa, ha esdevingut una activitat banal i aparentment autònoma. Igualment, les concepcions econòmiques dels segles XIX i XX consideraven que la matriu biofísica era aliena als processos econòmics, fins al punt que alguns dels seus components productivament essencials (l’aigua, el sòl, el clima, etc.) eren béns lliures irrellevants. Tanmateix, i avui més que mai, aquests factors pretesament secundaris tenen un valor enorme, només cal remetre’s a les conseqüències de la seva alteració (canvi climàtic, recursos minvants, incendis forestals, inundacions…).

El cas és que el resultat de les interrelacions entre la matriu biofísica i les transformacions de l’activitat humana és la matriu ambiental, essent el paisatge una de les principals expressions d’aquestes interrelacions. La seqüència processalment correcta seria: matriu biofísica (paisatge preantròpic), transformació discreta de la matriu biofísica en matriu ambiental o espai territorial (paisatge antropitzat), transformació profunda i fins i tot deletèria de la matriu en territori vacil·lant (paisatge degradat), compromís prudent de transformació i gestió (paisatge sàviament humanitzat).

El diàleg permanent entre els condicionants biofísics i les estratègies de transformació del territori fan que la matriu ambiental no sigui permanent ni immutable. Cada canvi, genera una modificació de la matriu. Fins ara, i amb comptades excepcions, la matriu ambiental ha estat una mera conseqüència involuntària d’aquestes modificacions. S’ha projectat la transformació, però no pas els resultats ambientals de la transformació. La matriu ambiental era –és‑ el resultat de transformar la matriu precedent, però no pas cap objectiu a aconseguir de forma deliberada. Arribar a disposar d’una determinada matriu ambiental, configurada d’aquesta o d’aquella manera, no és encara un objectiu projectual. Determinades escoles ho propugnen i avancen en aquesta línia de projectar la nova matriu ambiental juntament amb els projectes constructius, però són encara l’excepció.

De tot plegat se’n deriva la conveniència de projectar la matriu ambiental, és a dir de conformar-la deliberadament, en comptes d’esperar que vagi prenent forma aleatòriament. Els condicionants bioclimàtics, geomorfològics, hidrogeològics i ecosistèmics que constitueixen els elements essencials d’aquesta matriu no es poden ignorar.

Extret del llibre “Ambient, territori i paisatge. Valors i valoracions” (Fundació Carulla & ESADE, Editorial Barcino, Barcelona 2017 [2ª ed.]).


 

Relacionats

Notícia

L’Anell Verd és una infraestructura sostenible que envolta el municipi d’Alzira, a la comarca de la Ribera Alta, al País Valencià, i que suposa un canvi del model urbà de la ciutat, ja que constitueix un nou paradigma de mobilitat més respectuós amb el medi ambient i ofereix tot un seguit d’espais d’interacció social. La infraestructura formada per paisatges de ciutat, muntanya, horta i riu ha estat impulsat per l’ajuntament de la localitat i recolzat per la Diputació de València.

Notícia

El Departament de Territori i Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona posen en servei a partir del 12 d’octubre nous serveis d’autobús que permetran millorar l’accés amb transport públic sostenible als parcs naturals del Montseny i de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. El servei vol facilitar l’accés a tota la població als espais naturals, alhora que millorar la mobilitat en unes zones dels parcs que tenen una elevada afluència de visitants.

Article

L’Ajuntament d’Igualada iniciarà de manera imminent els treballs d’adequació de l’Anella Verda als barris de Fàtima i Set Camins. Tal i com ha exposat l’alcalde de la capital de l’Anoia, Marc Castells, amb aquesta actuació “tancarem el recorregut central de la nostra Anella Verda al seu extrem de Ponent, oferint d’aquesta manera nous espais per a la pràctica de l’activitat física diària dels nostres ciutadans i, sobretot, recuperant per les persones que viuen en aquests barris un espai que avui és d’ús pràcticament exclusiu dels vehicles”.

Butlletí