Recursos

Des de la tardor del 1997, els satèl·lits de la NASA han observat de manera continuada tota la superfície de la Terra, han enviat imatges des de l'espai i han realitzat vídeos didàctics. Un dels vídeos mostra el que la NASA anomena "la respiració de la Terra". Amb cinc minuts de durada, ofereix una explicació sobre el paper de les plantes en el cicle del diòxid de carboni, el principal gas d'efecte hivernacle. Però també destaca com els vegetals, tant en terra com en els oceans, han evolucionat per l'increment de temperatura.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà promou una nova campanya audiovisual per millorar la utilització desl contenidors de recollida selectiva

El visor de la qualitat de l'aire metropolità és una nova eina disponible al web de l'AMB que permet a la ciutadania conèixer els nivells dels tres principals contaminants atmosfèrics, l'NO2, les partícules PM10 i l'ozó O3.

El proper 8 d'octubre finalitza el termini per sol·licitar aquest ajut. Per facilitar que els consumidors sàpiguen si hi tenen dret i el puguin tramitar de forma senzilla, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Fundación Civio han creat una aplicació web.

L’Agència de Residus de Catalunya difon a partir d’avui un seguit d’anuncis per promoure la recollida selectiva de la fracció orgànica. La recollida selectiva de la matèria orgànica, que inclou restes alimentaris i residus vegetals de petites dimensions, s’ha incrementat un 3,6% respecte l’any anterior, però cal continuar avançant per assolir els objectius marcats per Europa.