Articles tècnics

Article
Un article de David Maruny en el marc del document "Reflexions al voltant del 1r Congrés Català de Pobresa Energètica"
Article

No només els humans tenim la capacitat de comunicar-nos. L’abella reina emet feromones per controlar les seves obreres i les femelles de ratolí poden patir un avortament només olorant els compostos produïts per un mascle que no l’ha fecundat. També les plantes es comuniquen mitjançant senyals químics que es difonen al seu entorn i les ajuden a interactuar entre elles i amb els éssers vius que les envolten, incloent-hi els microorganismes.

Article

Els governs locals i regionals són crucials per una Europa més eficient energèticament. Unes normes clares de comptabilitat energètica han d'ajudar a la creació de llocs de treball vinculats al clima i al creixement econòmic.

Article

El passat 20 de febrer es va celebrar al a l'edifici del Vagó de la Diputació de Barcelona la trobada internacional "Ciutats per una gestió sostenible de l'Aigua". Va ser possible gràcies a la conjunció de dues xarxes, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a a la Sostenibilitat i la Xarxa Internacional Netwerc H2O (The Network for Water in European Regions and Cities), amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Més d'un centenar de persones, provinents d'onze països d'Europa, Amèrica i l'Orient Mitjà hi van reflexionar i compartir experiències per avançar cap a una gestió sostenible de l'aigua.

Article
Segona entrega del monogràfic “Contaminants i salut”, una sèrie d’articles que aborden de manera focalitzada, i alhora des de diferents prismes, els efectes dels principals contaminants en la nostra salut. En aquesta ocasió, Rocío Román, membre de la Cátedra de Economía de la Energía y del Medio Ambiente de la Universidad de Sevilla, escriu sobre la detecció a les ciutats d’alts nivells d’ozó troposfèric i el seu impacte en la salut i els ecosistemes.
Article
Amb aquest article de Rocío Román, experta en Economia de l'Energia i del Medi Ambient, la Fundació Roger i Torné a través de la seua publicació online Inspira, inicia el monogràfic "Contaminants i salut", una sèrie d'articles que abordaran de manera focalitzada, i alhora des de diferents prismes, els efectes dels principals contaminants en la nostra salut. L'objectiu del monogràfic és donar una visió 360º sobre aquest tema, la importancia del qual és decisiva en la nostra salut i, especialment, en la salut dels infants. Sostenible vol col.laborar en la difusió d'aquest tema tan important.
Article

Després d'una visita a les cotxeres de Tram Baix i el seu Centre de Control a Sant Joan Despí, Elisa Linares, enginyera industrial, fa un article tècnic amb informacions de rellevància sobre el tramvia i les millores a tenir en compte per dissenyar una nova infraestructura tramviària.  

Article
Era un pla que feia temps que s'esperava des del món de la conservació de la natura. I ara fa uns mesos el Consell de Ministres del Govern de l'Estat el va aprovar. Es tracta del Pla Estratègic del Patrimoni Natural i la Biodiversitat 2011-2017, un instrument que fixa el full de ruta de la política estatal de conservació i ús sostenible del medi natural. S'hi fixen vuit metes a mig termini i 39 objectius. Des de Sostenible hem volgut analitzar amb detall les mesures més innovadores.
Article

Xavier Recasens Gracia és enginyer agrònom i màster en sistemes agrícoles periurbans. Ha realitzat un treball sobre la 'Proposta de recuperació de l'agricultura a la Vall de Betlem dins el T.M de Badalona'. Aquesta feina tècnica sobre la coneguda com Vall de Sant Jeroni de la Murta es pot aplicar a altres ciutats i vil·les de Catalunya on s'integri la conservació i manteniment d'espais oberts amb agricultura i per això ens ho explica a Sostenible.cat

Article
Arrel de l'aprovació del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002,de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, moltes administracions locals estan aprovant els diversos instruments acústics que s'han arbitrat normativament per a la modificació, contenció, millora i previsió de la qualitat acústica en les diferents zonificacions que hi ha establertes. Es lògic, doncs, pensar que molts directius i responsables polítics es puguin plantejar quina és la situació actual i futura vers l'apreciació de responsabilitat per un tractament d'una situació acústica inadequada segons els nous mapes i plans confegits al respecte.
Article
Les plantes dessalinitzadores fan servir aquest procés per convertir l'aigua de mar -un recurs inesgotable- en aigua apte per al consum humà