La recollida selectiva a Corbera pasa del 44 al 75% després de 3 mesos del Porta a Porta

13/05/2022 - 14:06

Aquests resultats superen amb escreix els objectius marcats per la Unió Europea, arribar al 65% l'any 2035, i els fixats inicialment per l'Ajuntament d'arribar a un 69%. Una dada a destacar és l'increment del pes de la fracció orgànica, la qual s'ha triplicat amb el canvi de sistema.

Aquests resultats superen amb escreix els objectius marcats per la Unió Europea (arribar al 65% l'any 2035) i els fixats inicialment per l'Ajuntament d'arribar a un 69%.

Amb la implantació del nou sistema de recollida PaP Corbera se situa a la part més alta de municipis metropolitans en la recollida selectiva (juntament amb Tiana i Torrelles, que ja fa anys que apliquen el PaP) i també respecte a la resta de municipis de Catalunya. Una dada a destacar és l'increment del pes de la fracció orgànica, la qual s'ha triplicat amb el canvi de sistema.

També cal remarcar la millora de la qualitat d'aquesta fracció, ja que s'ha aconseguit reduir els impropis (residus que no pertanyen a l'orgànica) d'un 8,5%, abans de la implantació del PaP, a un 2,6% amb el nou sistema.

La fracció inorgànica també ha millorat significativament la seva qualitat. S'ha reduït gairebé a la totalitat els impropis que hi havia respecte a l'antic sistema amb contenidors oberts (esporga, fracció orgànica, runes, fustes, electrodomèstics,...).

Bona part d'aquests materials, ara es gestionen a través de la deixalleria municipal, la qual ha augmentat en un 14,7% el pes de residus gestionats.

Des de l'Ajuntament asseguren que, "volem fer arribar l'agraïment als veïns i veïnes per la bona acollida del nou sistema, per la bona predisposició a separar bé els residus i pel seu compromís amb el medi ambient i fer-ho extensiu també al personal del servei de recollida d'escombraries i neteja viària. Aquests resultats tan positius són mèrit de tots i totes i ens fan assolir àmpliament els objectius marcats i seguir caminant localment en la lluita contra l'emergència climàtica que estem vivint”.


 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

Durant el mes d’abril l'Ajuntament de Pallejà ha iniciat una campanya informativa i participativa sobre aquest nou model de recollida que vol augmentar els nivells de reciclatge i reduir la generació de residus.

Notícia

Cinc persones de municipis veïns sancionades en la darrera setmana per llençar les escombraries a Polinyà.

Notícia

Es tracta d’un sistema mixt, que diferencia, a nivell domiciliari, el nucli de Ripollet del barri de Tiana i Pont Vell i combina el porta a porta de fraccions com els envasos, la resta i el paper i cartró, amb contenidors intel·ligents tancats per a l’orgànica i el tèxtil sanitari. En canvi, tots els residus generats per les activitats econòmiques seran recollits porta a porta al nucli urbà, excepte el vidre, que es mantindrà en contenidors oberts a tot el municipi.

Butlletí