Acreditació de qualitat internacional per al Laboratori d’Aigües de Reus

06/09/2016 - 08:47

El laboratori d’Aigües de Reus (que analitza l’aigua de la ciutat tant pel que fa al consum humà com residual) ha superat recentment una auditoria externa d’acreditació ISO que implica que els serveis que presta siguin reconeguts tant nacional com internacionalment.

L’auditoria externa d’acreditació ara superada és la ISO/IEC 17025/2005, realitzada per ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació), que és l’organisme designat per l’Administració i que segueix en tot moment les polítiques i recomanacions per la Unió Europea.

Comptar amb l’acreditació ISO/IEC 17025/2005 implica diverses coses. D’una banda, fa que els serveis que ofereix el laboratori siguin reconeguts tant a nivell nacional com internacional, donant compliment alhora a la directiva 2000/60/CE i 98/83/CE sobre els requisits tècnics i els mètodes d’anàlisis pel seguiment de l’estat de les aigües. D’altra banda, l’acreditació contribueix a garantir una major protecció de les persones i del medi ambient, alhora que s’augmenta la competitivitat del laboratori un cop perfectament acreditada la seva competència tècnica en l’àmbit d’anàlisi d’aigües de consum humà, continentals i residuals.

Per tal de mantenir els estàndards de qualitat que exigeix la norma ISO/17025 en les tasques de control analític i complir amb plenes garanties les seves exigències tècniques, el laboratori requereix d’un equipament precís i molt especialitzat. En conseqüència, cal que el laboratori disposi d’una instrumentació adequada i renovada que permeti disposar en tot moment dels últims avenços tècnics.

Amb aquesta finalitat, ja s’ha dissenyat un pla d’inversions revisable per quinquenni 2016 – 2020 per un import total de 210.000 euros. En aquest marc d’inversions, aquest 2.016 ja s’ha adquirit equipament per un import de 31.830 euros. En paraules del regidor d'Innovació, Empresa i Ocupació a l'Ajuntament de Reus, Marc Arza, “la inversió ens permet fer un salt qualitatiu important a l’hora de garantir la protecció de les persones i el medi ambient i de sostenir la competitivitat internacional del laboratori”.

L’adopció de la norma ISO/17025 per part del laboratori també ha comportat la necessitat d’ampliar el programa de participació en exercicis d’intercalibrats amb d’altres laboratoris. Al marge que sigui necessari per complir amb la norma, aquest fet també permet assegurar amb major rigor encara la validesa i fiabilitat dels resultats analítics que proporciona el laboratori Aigües de Reus.

24.000 determinacions analítiques per any

Aigües de Reus analitza, anualment, més d’un miler mostres (1.322 mostres al llarg de 2.015) per garantir la qualitat sanitària de l’aigua de la ciutat. Fa poc més de deu anys que la normativa de garantia sanitària de l’aigua de la ciutat es va tornar més exigent, cosa que implica que, al cap, de l’any es realitzin 24.000 determinacions analítiques, és a dir, que s’acabin avaluant fins a 24.000 dades que permeten valorar amb precisió la qualitat del servei.

De la presa de mostres diària se n’encarrega el Laboratori d’Aigües de Reus, inscrit al registre de laboratoris de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu de les anàlisis no és cap altre que donar compliment als principis establerts al Reial Decret 140/2003 amb l'objectiu d’assegurar que l'aigua subministrada a través de la xarxa de distribució en tot l'àmbit del municipi de Reus és salubre i de la màxima qualitat.

Actualment, el programa de mostreig analític porta a controlar periòdicament l’aigua que surt de l’aixeta en els establiments públics de la ciutat, inclosos els centres d’ensenyament, tots els edificis municipals, l’hospital i la resta de centres sanitaris, l’aeroport i fins i tot les instal·lacions del cementiri. De la mateixa manera, se certifica la garantia sanitària de l’aigua en edificis particulars que, en aquest cas, són seleccionats segons criteris del departament de Salut Pública de l’Ajuntament de Reus. Al capdavall, l’aigua ha de ser tractada sempre amb les mateixes garanties sanitàries que qualsevol altre aliment, ja que acaba sent ingerida de manera directa o indirecta pels ciutadans.


 

Categories: 
Municipis: 
Baix CampReus

Relacionats

Article

Aigües de Reus utilitza l’energia elèctrica que genera a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) per a la recàrrega de la seva flota de vehicles elèctrics, en seguiment dels principis més bàsics de l’economia circular.

Notícia

Aigües de Reus executa un seguit d’inversions que tenen com a objectiu la millora del procés de tractament de les aigües de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), en el marc d’un esforç per millorar el sistema de sanejament de la ciutat dut a terme els darrers anys.

Article

L'Ajuntament de Reus disposa ja de l’Avanç del Pla estratègic de zones verdes de Reus, el document amb el qual avança en l’objectiu del Govern de Reus de planificar de manera estratègica la gestió de les zones verdes de la ciutat; i avançar en la transformació sostenible de la ciutat i fer front als reptes de l’emergència climàtica.

Butlletí