El nou contracte de jardineria de Manresa, amb criteris a favor de la biodiversitat, ja està donant els seus fruits

08/08/2021 - 08:00

És la primera primavera que l’Ajuntament de Manresa aplica una nova línia d’actuacions mediambientals estratègica i, tot i que es troba en fase de prova, el canvi ja és visible.

Els nous criteris de manteniment que l’Ajuntament de Manresa està aplicant a la zona del Pont Nou ja estan donant els seus fruits. És la primera vegada que el consistori segueix una estratègia d’actuacions a favor de la biodiversitat i, tot i que encara es troben en fase de proves, el canvi ja és prou visible.

La diferència més visible és que s’han dut a terme segues de manteniment selectives o diferenciades. És a dir, no s’han segat tots els espais amb la mateixa freqüència ni de la mateixa manera, sinó que s’ha fet en funció dels usos i les necessitats, conservant alhora espais per a usos ciutadans i espais amb herbassars més naturalitzats. Així, en els vorals de camins i corriols s’ha segat una franja amb una freqüència més alta, oferint un pas més agradable als visitants, de la mateixa manera que diverses esplanades es seguen amb regularitat per facilitar-ne l’ús ciutadà. Per contra, altres zones no s’han segat i s’ha permès que la vegetació i la fauna s’hi desenvolupin amb naturalitat.

Per exemple, fins a l'any passat, durant l’estiu, la zona del Pont Nou no tenia plantes altes, ni flors ni espigues. Enguany, es pot observar que en les parcel·les no segades es conserven diverses flors, que serveixen d’aliment a papallones i altres insectes, així com una gran quantitat d'espigues, que alimenten a una gran varietat d’ocells.

En algunes de les zones on no s’ha segat, es pot apreciar el creixement de desenes d’àlbers i freixes. Es preveu que, en alguns trams, el bosc de ribera passi, amb pocs anys, de cinc metres d’amplada a vint, tot multiplicant els seus beneficis ambientals.

Una altra actuació ha consistit en no retirar branques seques que havien estat podades i amuntegar-les en indrets concrets per tal d’afavorir la biodiversitat. Moltes espècies d’insectes s’alimenten de fusta morta i altres animals hi troben un lloc on refugiar-se.

Paral·lelament, aquest hivern, es va dur a terme una plantada de diversos arbres i arbustos de ribera en una de les dues feixes que hi ha just sobre el Pont Nou. Això ha permès la recuperació d’espècies que feia dècades que eren existents en aquesta zona i que, de forma natural, el seu retorn hauria estat molt difícil i lent.

Aquest conjunt d’actuacions manifesten la voluntat de l’Ajuntament de Manresa de posar la biodiversitat al centre de les polítiques públiques locals i intentar revertir el declivi generalitzat en l’àmbit català de moltes espècies associades als ambients fluvials.


 

Categories: 
Municipis: 
BagesManresa

Relacionats

Notícia

El conveni, amb una vigència de quatre anys, potenciarà la millora de l’estat de conservació del riu i l’increment de la biodiversitat en les àrees de ribera.

Article

La Paeria de Lleida n’ha col·locat 22 per a contribuir a la millora de la biodiversitat urbana i afavorir la presència de les espècies que s’alimenten d’insectes

Article

Ara fa dos anys va néixer el projecte dels Horts Ecològics i Comunitaris de La Culla al barri de La Balconada a Manresa, impulsat i coordinat des del treball en xarxa entre el Pla de Desenvolupament Comunitari de la Balconada (servei de Barris i Acció Comunitària i Servei de Territori – Anella Verda de l’Ajuntament de Manresa), la Casa de la Culla (la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Séquia), i el Punt Òmnia de la Balconada (FAVIBC), amb el suport de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Balconada.

Butlletí