Es posen en marxa actuacions d’eficiència energètica a la Piscina Municipal del Centre de Badalona

L'estalvi previst és superior al 40% del consum de gas natural
15/12/2017 - 14:42

La renovació del sistema d’acumulació i distribució de calor a la instal·lació permet millorar el servei als usuaris. A més de millorar la temperatura de l’aigua calenta sanitària i la temperatura del vas de la piscina també es millora la qualitat de l’aire a l’interior del recinte.

Durant les darreres setmanes ha finalitzat la posada en marxa de les actuacions fetes en la Piscina Municipal del Centre per millorar l’eficiència energètica de la instal·lació municipal. Les mesures efectuades s’emmarquen dins del pla d’actuacions que l’Ajuntament de Badalona està duent a terme per millorar l’eficiència dels edificis de major consum energètic de la corporació.

Els objectius que s’han assolit amb l’actuació han estat l’increment de l’eficiència energètica de l’equipament i la millora de l’autoproducció d’energia solar, tot reduint el consum de Gas Natural així com les emissions de CO2 associades.

Les actuacions han suposat una renovació total del sistema d’acumulació i distribució de calor a la instal·lació que ha permès substituir els cinc acumuladors existents per un únic dipòsit estratificador.

Aquest innovador sistema permet acumular aigua a diferents temperatures dins de la mateixa columna. Aquesta particularitat permet alhora retornar i extreure aigua a diferents temperatures en funció de les diferents demandes. Per exemple, amb el nou sistema es pot obtenir aigua molt calenta per a les dutxes, aigua a menor temperatura per escalfar el vas de la piscina, o bé aigua a diferents temperatures per climatitzar o deshumectar l’ambient dins del recinte.

Pel que respecta a la instal·lació solar tèrmica, s’ha realitzat una renovació total del sistema de distribució, regulació i control, incrementant el seu rendiment així com la temperatura de treball. El nou sistema elimina el risc de legionel·la als dipòsits d’acumulació en tractar-se d’un circuit primari tancat.

Com a resultat de les actuacions realitzades, tenint en compte la situació preexistent, es preveu aconseguir un estalvi del 40% en el consum de gas natural i una reducció en emissions de CO2 de 72 tones a l’any.

El segon tinent d’Alcaldia i regidor de l’Àmbit de Badalona Pròspera i Sostenible, Àlex Mañas considera que “aquesta actuació reforça el nostre compromís en la millora del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic”. El regidor ha afirmat que “reduir el consum energètic de l’Ajuntament i produir emergies renovables és el camí necessari per aconseguir aquest objectiu”. “La introducció de tecnologies innovadores alhora permet impulsar i dinamitzar el sector d’empreses dedicades a la innovació i a l’eficiència afavorint que aquestes solucions s’implementin al mercat”, ha afegit.

Per la seva part, la regidora d’Esports, Maria Gallardo, ha destacat que aquestes actuacions “estan dintre de les actuacions de millora de les instal·lacions esportives que tenen com a objectiu renovar els elements que més poden influir en la qualitat de la pràctica esportiva per a les persones usuàries i també en l’eficiència energètica”.


 

Categories: 
Municipis: 
BarcelonèsBadalona

Relacionats

Article

Un conveni signat amb el consorci d’aquest espai permetrà fer un salt d’escala en la transició energètica, ja que fomentarà projectes que vagin més enllà de l’autoconsum individual i que siguin també comunitaris.

Article

L’alcaldessa de Barcelona i els alcaldes de Madrid, Sevilla i València, amb el suport del Govern espanyol, han signat la declaració institucional “Ciutats climàticament neutrals el 2030”, que s’emmarca dins de la iniciativa Cities 2030, per promoure formes innovadores de col·laboració entre ciutats, actors i sectors clau perquè accelerin la transformació necessària per arribar a ser ciutats sostenibles, saludables i resilients davant l’emergència climàtica actual.

Article

Aquest mes de gener s'han portat a terme marxes exploratòries per la ciutat amb l’objectiu de visibilitzar i sensibilitzar a la ciutadania i a les persones que intervenen en els barris sobre l’existència d’elements de l’urbanisme que generen percepció d’inseguretat. Les actuacions, que s’emmarquen en el III Pla d’Igualtat de Gènere i en el Pla director de l’Enllumenat, serviran per fer un diagnòstic urbà de la percepció de la seguretat i poder aplicar mesures per afavorir la seguretat de les persones, en especial de les dones.

Butlletí