Nou servei de gestió forestal i energia pels municipis al Penedès-Garraf

25/11/2020 - 11:28

Entre els objectius del nou servei, destaquen la voluntat de liderar, des d’un model mancomunat i compartit, les polítiques en matèria de prevenció d’incendis i una gestió forestal sostenible, posant en valor el patrimoni natural i desenvolupar nous models energètics renovables i menys depenents dels combustibles fòssils. 

El Ple de la Mancomunitat Penedès-Garraf ha aprovat la implantació definitiva d’un nou Servei de gestió forestal i energia.

En aquest sentit, l’aposta de la Mancomunitat és clara: impulsar la vegueria com a una de les regions capdavanteres al país en aquesta matèria.

La Mancomunitat Penedès-Garraf impulsa accions per promoure la generació distribuïda i l’aprofitament dels recursos propis del territori (sol, bosc, aigua, vent) per a fer efectiva la transició energètica i avançar cap a un nou model energètic renovable, net, descentralitzat, democràtic i sostenible, en línia amb els objectius de la Unió Europea en matèria d’energia. Així, promou mesures que afavoreixin l’estalvi i l’eficiència energètica (EEE) i les energies renovables (EERR) a la Mancomunitat i les seves instal·lacions. 

Donat que gairebé un 50% del territori de l’àmbit territorial és superfície forestal i, per tant un recurs endogen a posar en valor, s'estudïen propostes que permetin establir mecanismes i sistemes de cooperació entre la Mancomunitat Penedès-Garraf i els ens locals, per a poder treballar a les masses boscoses del territori de la forma més eficient possible, tot fomentant la prevenció d’incendis a partir de la gestió forestal i la promoció de la biomassa com una energia renovable.


 

Categories: 
Municipis: 
Alt Penedès
Baix Penedès
Garraf

Relacionats

Article

S'ha presentat el programa de prevenció d’incendis que el nou Servei de Gestió Forestal i Energia ofereix als ajuntaments del Penedès-Garraf.

Article

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú contractarà amb una licitació pròpia tot el seu consum elèctric a una empresa que garanteixi que la totalitat de l'energia subministrada provingui de fonts renovables amb zero emissions de diòxid de carboni i residus radioactius, i que sigui una comercialitzadora 100% de subministrament d'energia verda

Article

La Mancomunitat Penedès-Garraf i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès sumen forces per desenvolupar un nou model energètic al territori

Butlletí