Reus incrementa un 330% la recollida d’oli vegetal domèstic amb els nous contenidors

08/09/2016 - 09:07

Dels 240 litres recollits de mitjana cada mes amb els 10 contenidors que hi havia a la ciutat des de 2012 s’ha passat als 1.030 litres recollits amb els 65 contenidors que hi ha instal·lats des del mes de juny de 2015.

Reus ha incrementat en un 329,1% la recollida d’oli vegetal domèstic des que el mes de juny de l’any passat va ampliar el número de contenidors per a aquest ús instal·lats a la ciutat. La dada es preveu que creixi en els propers mesos gràcies a la campaya que porta a terme l’Ajuntament de Reus en col·laboració amb la Diputació de Tarragona i que posarà a l’abast de la ciutadania fins a 5.000 embuts per facilitar la recollida de l’oli als domicilis. Actualment aquests estris ja es poden trobar a les deixalleries fixes i mòbils de la ciutat, i a partir del mes de setembre també es repartiran de manera gratuïta als centres cívics.

La regidoria de Via Pública va instal·lar el mes de juny de l’any passat els 55 nous contenidors per a recollida d’oli vegetal domèstic. La instal·lació i manteniment dels contenidors, així com la gestió dels residus que s’hi dipositin és sense càrrec per l’Ajuntament, fruit del conveni que la regidoria va signat amb l’empresa Usats, responsable de tot el servei.

Els contenidors, de color taronja, estan instal·lats al costat dels contenidors específics per a la recollida de roba usada. El tàndem contenidors de roba i oli està present en molts municipis amb bons resultats.

El sistema de recollida específica d’oli vegetal domèstic permet apropar a la ciutadania la recollida d’un residu que es genera amb una periodicitat més baixa. Al mateix temps, es manté el servei de recollida a les deixalleries fixes i mòbils, per dipositar-les als recipients adequats.

La separació de l’oli i la seva posterior recuperació permet aprofitar aquest residu per a la producció de biodièsel, que produeix un 80% menys d’emissions que un combustible habitual i al temps, evita la contaminació de l’aigua quan es llença per l’aigüera evitant també, danys a les xarxes de sanejament.

Prova pilot amb nous contenidors d’escombraries

Per altra banda, la regidoria de Via Pública de l'Ajuntament de Reus, que gestiona el servei de recollida d’escombraries i neteja viària, ha iniciat una prova pilot amb nous contenidors de la brossa, de cara a la renovació del contracte del servei l’any 2018. El nou contracte preveu incloure contenidors amb menys impacte visual i més funcionals. La prova pilot es fa ara amb un grup de cinc contenidors, un per a cada fracció de recollida selectiva, que s’han instal·lat al carrer de Sant Joan. Pròximament es faran proves pilot amb altres models de contenidors en altres punts de la ciutat.


 

Categories: 
Municipis: 
Baix CampReus

Relacionats

Notícia

L’Ajuntament de Reus ha posat en marxa de manera progressiva des del divendres 1 d’octubre el nou servei de recollida de residus i neteja viària, amb l’objectiu de millorar les prestacions actuals amb un servei més eficient i flexible, més proper a la ciutadania, i adaptat a les característiques de cada barri de la ciutat.

Notícia

Aigües de Reus executa un seguit d’inversions que tenen com a objectiu la millora del procés de tractament de les aigües de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), en el marc d’un esforç per millorar el sistema de sanejament de la ciutat dut a terme els darrers anys.

Article

La participació real de la ciutadania en el nou model de recollida se situa actualment en el 60 % respecte el total d’habitatges i petits negocis de la zona.

Butlletí