Dra. Carme Valls Llobet

Càrrec: 
Metgessa del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris i consellera de la Comissió Assessora de Desenvolupament Sostenible de Catalunya

Darreres aportacions

Els efectes sobre la salut de les exposicions a contaminacions que provenen del medi ambient s'han començat recopilar en els darrers vint anys. Aquí presentem un resum de com la contaminació de l'aigua, l'aire i els aliments afecta la nostra salut.