BarriStop per facilitar els desplaçaments en cotxe de veïns i veïnes de Les Planes

20/01/2017 - 12:31

El projecte BarriStop és una iniciativa veïnal que pretén millorar la mobilitat dels veïns i veïnes de les Planes que fan habitualment els desplaçaments a peu, a l’hora que rendibilitzar l´ús dels vehicles privats del barri.

Gràcies a BarriStop es fa possible l’ús compartit dels cotxes ja que estableix una normativa a seguir, tant per part dels vianants com dels conductors dels vehicles, que regula el pacte entre d’ambdues parts i facilita l’acord i la satisfacció mútua.

El projecte preveu el registre previ, tant dels veïns i veïnes que desitgin participar en el projecte BarriStop, com dels corresponents vehicles. Així, es tracta d’aconseguir l’aprofitament del desplaçament d’un cotxe, registrat prèviament, per portar un veí o veïna, també registrat al projecte, des del lloc de trobada fins a una determinada destinació que es consensuï.

La normativa bàsica establerta és garantia del bon funcionament del projecte i serveix de marc regulador del pacte entre totes dues parts.

Aquesta normativa inclou els següents punts:

  • Només poden participar majors d’edat o menors acompanyats (en aquest cas el cotxe hauria de tenir les subjeccions de seguretat reglamentaries). En el cas de menors entre 16 i 18 podran fer-ne ús, amb autorització paterna o materna.
  • Els participants al projecte han de ser veïns i veïnes del barri o han de tenir alguna relació de pertinença al barri per motius professionals o de qualsevol altre tipus.
  • Cada part, el vehicle i el vianant, disposa d’un distintiu numerat (comprovant de què la persona està registrada al projecte BarriStop), per tal de fomentar la confiança.
  • Els participants es fan responsables de les pròpies decisions en el transcurs de la posada en marxa del projecte.

Es crearà una base de dades amb les dades personals dels participants, i de matrícula de cotxe i telèfon i e-mail per contacte. L’esmentada base de dades es podrà consulta al Centre Cívic l’Elèctric i al Casal de barri Can Rectoret.

Aquesta normativa té les aplicacions corresponents tant per al vianant com per al que fa referència al vianant.

Normativa per al vianant

Rep un braçalet numerat al moment de donar-se d’alta als punts destinats a aquest efecte (CC l’Elèctric i Casal de Barri del Rectoret). Es posarà el mocador quan vulgui o necessiti que el recullin.

El fet de posar-se el mocador indica a qualsevol automobilista del programa que es creui que demana ser portat en aquella direcció.

Normativa per a l’automobilista

El cotxe ha de tenir tota la documentació administrativa necessària per poder circular, vigent i  evidentment disposar de la corresponent assegurança del cotxe.

Rep un distintiu al moment de donar-se d’alta en qualsevol dels mateixos centres.

El fet de portar el distintiu no significa l’obligació de parar sempre. L’automobilista mostrarà el distintiu quan vulgui o pugui recollir a un vianant.

El destí es consensuarà de mutu acord, dins el territori de Les Planes Barcelona.

Davant de qualsevol incidència cal posar-se en contacte amb el Centre Cívic on heu fet la inscripció.

Hi haurà una Comissió de Seguiment del Projecte per anar avaluant el funcionament del mateix i anar resolent les incidències que es puguin produir. La Comissió estarà formada per un representant de cadascuna de les quatre associacions de veïns (Rectoret, El Sanatori, Mas Guimbau – Can Castellví i Mas Sauró)  i de dos professionals, ja que el projecte neix en el marc d’una taula de treball comunitari  on entitats del barri i diversos serveis (socials, salut, cultura, etc.) fa temps que hi treballen i proposen accions col·laboratives  per tal de transformar i millorar el barri de Les Planes de Barcelona.


 

Categories: 
Municipis: 
BarcelonèsBarcelona

Relacionats

Article

La nova estratègia per a la distribució urbana de mercaderies 2030 (EDUM 2030) s’orienta a potenciar el comerç i reduir l’impacte en el medi ambient, l’ocupació de l’espai públic i la sinistralitat. Es treballa per adaptar-la a la transformació urbanística de la ciutat i al canvi d’hàbits de consum de la ciutadania.

Article

La xarxa pedalable de la ciutat creixerà amb la creació de 32,6 quilòmetres més de carrils bici fins al 2023 i la millora dels existents per fer més fàcils, sostenibles i segurs els desplaçaments en bicicleta. En total, la infraestructura tindrà 272 carrils, més de 1.000 si hi sumem els carrers amb un límit de velocitat de 30 km/h i els entorns pacificats com les superilles.

Article

 

El pla Superilla Barcelona preveu guanyar un milió de metres quadrats d’asfalt per recuperar espai per al veïnat, fomentar la vida als barris, crear noves zones verdes, impulsar la mobilitat sostenible i afavorir els comerços, la restauració i les indústries locals. Un nou mapa interactiu permet consultar les actuacions executades i previstes fins al 2023.

Butlletí