Curs de formació contínua presencial: Clima urbà i canvi climàtic

01/03/2017 - 14:47

Aquest curs de formació contínua de la UPC es pot cursar independentment o en el marc del màster Planificació Urbana i Sostenibilitat o en el marc del postgrau Medi Ambient Urbà i Sostenibilitat.

Malgrat que existeix un elevat consens sobre que el planejament urbà té una transcendència fonamental per informar, coordinar i implementar mesures per a la millora de la qualitat climàtica de les ciutats front al canvi climàtic global, la pràctica professional del disseny i el planejament territorial i urbà no l’ha interioritzat.

En la “petita escala” existeix una àmplia experiència de disseny urbà bioclimàtic. Així mateix, a nivell d’edifici s’ha produït en els últims anys un important esforç per augmentar l’eficiència energètica, amb l’objectiu de reduir de forma paral·lela la generació de GEI (Directives 2002/91/CE i 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell relatives a l’eficiència energètica dels edificis residencials).

En la “gran escala” no obstant, la del planejament urbà i territorial, no sembla existir una sensibilització paral·lela. Encara són escasses les iniciatives que fins ara s’han portat a terme per a integrar els factors que incideixen en el canvi climàtic i per tant, augmentar la resiliència urbana.

Aquest curs neix del projecte europeu CLIM-CAP Competences for sustainable city development: Qualification scheme for Climate Adaptation in Construction, Architecture and Planning, així com del projecte estatal Urban-CLIMPLAN. La illa de calor urbana: efectes en el canvi climàtic i modelatge per a estratègies de planejament territorial i urbà, finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat (MINECO) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

OBJECTIUS

  • Aquest curs està acreditat per la Unió Europea, d’acord a la Norma ISO EN 17024, que té com objectiu general:
  • Oferir als professionals que desenvolupen el seu exercici professional en l’àmbit de l’arquitectura i l’urbanisme: la qualificació, les competències i els coneixements pràctics necessaris per al desenvolupament sostenible de la ciutat en el camp de l’adaptació de les zones urbanes al canvi climàtic.

A QUI VA DIRIGIT

  • Urbanistes i Arquitectes.
  • Enginyers d'Edificació o Arquitectes tècnics.
  • Enginyers en diverses especialitats.
  • Llicenciats en Ciències Ambientals.
  • Tècnics d'administracions públiques.
  • Professionals que es dediquin a la planificació territorial.
  • Professionals interessats o vinculats a la gestió de la ciutat i les implicacions ambientals.

 

Categories: 
Municipis: 
BarcelonèsBarcelona

Relacionats

Article

Després de mig any d'aquesta declaració i de la crisi provocada per la COVID-19, es presenta un nou informe que, entre d'altres, recull l'anàlisi de l’efecte del confinament en les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i altres variables ambientals. Alhora, també s'han presentat noves projeccions climàtiques que s’ha generat els darrers mesos i els diferents escenaris de reducció de consum d’energia i de les emissions per a l’any 2030 d’acord amb els nous objectius de reducció de la Declaració.

Acte
31/05/2021 - 00:00
Les jornades tindran lloc al pati de l’Institut d’Estudis Catalans.
Article

Les Nacions Unides han reconegut MES Barcelona com la col·laboració publicoprivada més sostenible d’un total de 70 models que optaven a aquest mèrit.

Butlletí