El Prat fa balanç del procés de participació ciutadana sobre la neteja i la recollida de residus

23/03/2017 - 15:08

Des del 15 de novembre fins al 9 de gener s'ha dut a terme un procés de participació per tal que els pratencs i les pratenques aportessin propostes de cara al nou període de gestió de la neteja viària i de residus.

Aprofitant l'extinció de l'actual contracta i la nova adjudicació, el moment dóna una oportunitat al consistori per revisar els serveis que es presten en temes de neteja a la ciutat i intentar millorar-los i ampliar-los.

Les opinions i propostes de la ciutadania es tindran en compte i seran claus per definir el nou servei i el plec de prescripcions tècniques de la nova contrata.

El procés s’ha dut a terme, principalment, mitjançant dos canals de participació: l’aplicatiu web i els punts informatius. L’eina principal de recollida d’informació ha estat una fitxa de valoració sobre els serveis de neteja i recollida, amb un sistema d’icones descriptives de les temàtiques més rellevants.

També s’ha fet una sessió amb el Consell dels Infants per recollir les seves impressions i necessitats, i s’ha inclòs la valoració del servei de neteja i recollida com una prova del Praticipa, el joc participatiu adreçat a famílies que s’emmarca en la Mostra d’entitats. D’aquesta manera s’ha pogut incloure la ciutadania més jove en el procés.

S’ha fet anàlisi tant dels aspectes quantitatius, és a dir, de les puntuacions atorgades als serveis de neteja i recollida, com d’aspectes qualitatius, és a dir els arguments i el discurs que acompanyaven les puntuacions. D’aquesta manera s’ha pogut extreure tota la informació rellevant sobre aquests serveis i traslladar-la al plec de condicions que es publicarà en la propera licitació de la contracta de neteja.

Valoració del procés

  • S'han emplenat 786 enquestes, de les quals el 60% són de neteja i el 40% de recollida.
  • La valoració mitjana del servei és de 5,4 sobre 10 (5,1 en neteja i 5,7 en recollida).
  • El 70% de les persones que han participat tenen més de 40 anys.
  • El que més preocupa a la ciutadania són els excrements i orins de gos i els horaris i soroll dels camions de recollida de residus.

 

Categories: 

Relacionats

Notícia

L'Ajuntament de Sant Joan Despí obre un procés participatiu per a l'elaboració del Pla d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica. D'aquesta forma, la ciutadania pot aportar idees per tal de millorar la qualitat de vida a la ciutat, mitjançant la mitigació dels efectes del canvi climàtic i el foment d'una transició ecològica. 

Article

La iniciativa, a més, permet abaratir la tornada a l’escola un 85% a les famílies. A la nostra ciutat hi participen més del 80% dels centres educatius de primària, secundària i ensenyaments postobligatoris.

Notícia
Foto: El Castell

Foto: El Castell

L'Ajuntament de Castelldefels dona suport a l´Àrea Metropolitana de Barcelona en la campanya de millora de la recollida selectiva dels 36 municipis metropolitans

Butlletí