El Prat fa balanç del procés de participació ciutadana sobre la neteja i la recollida de residus

23/03/2017 - 15:08

Des del 15 de novembre fins al 9 de gener s'ha dut a terme un procés de participació per tal que els pratencs i les pratenques aportessin propostes de cara al nou període de gestió de la neteja viària i de residus.

Aprofitant l'extinció de l'actual contracta i la nova adjudicació, el moment dóna una oportunitat al consistori per revisar els serveis que es presten en temes de neteja a la ciutat i intentar millorar-los i ampliar-los.

Les opinions i propostes de la ciutadania es tindran en compte i seran claus per definir el nou servei i el plec de prescripcions tècniques de la nova contrata.

El procés s’ha dut a terme, principalment, mitjançant dos canals de participació: l’aplicatiu web i els punts informatius. L’eina principal de recollida d’informació ha estat una fitxa de valoració sobre els serveis de neteja i recollida, amb un sistema d’icones descriptives de les temàtiques més rellevants.

També s’ha fet una sessió amb el Consell dels Infants per recollir les seves impressions i necessitats, i s’ha inclòs la valoració del servei de neteja i recollida com una prova del Praticipa, el joc participatiu adreçat a famílies que s’emmarca en la Mostra d’entitats. D’aquesta manera s’ha pogut incloure la ciutadania més jove en el procés.

S’ha fet anàlisi tant dels aspectes quantitatius, és a dir, de les puntuacions atorgades als serveis de neteja i recollida, com d’aspectes qualitatius, és a dir els arguments i el discurs que acompanyaven les puntuacions. D’aquesta manera s’ha pogut extreure tota la informació rellevant sobre aquests serveis i traslladar-la al plec de condicions que es publicarà en la propera licitació de la contracta de neteja.

Valoració del procés

  • S'han emplenat 786 enquestes, de les quals el 60% són de neteja i el 40% de recollida.
  • La valoració mitjana del servei és de 5,4 sobre 10 (5,1 en neteja i 5,7 en recollida).
  • El 70% de les persones que han participat tenen més de 40 anys.
  • El que més preocupa a la ciutadania són els excrements i orins de gos i els horaris i soroll dels camions de recollida de residus.

 

Categories: 

Relacionats

Article

Vídeo creat en el marc de la campanya "A Sant Feliu, dràstics amb els plàstics", impulsada per l'Oficina de Serveis Ambientals de l'Ajuntament en col·laboració amb els centres educatius de la xarxa Escoles + Sostenibles i entitats del municipi per conscienciar sobre la importància dels ecosistemes marins.

Article

Vídeo creat en el marc de la campanya "A Sant Feliu, dràstics amb els plàstics", impulsada per l'Oficina de Serveis Ambientals de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en col·laboració amb els centres educatius de la xarxa Escoles + Sostenibles i entitats del municipi per conscienciar sobre la importància dels ecosistemes marins.

Article

L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat commemora el Dia Mundial del Medi Ambient amb la campanya "Dràstics amb els plàstics"

Butlletí