El Bages tindrà una nova planta de tractament de residus municipals al Parc Ambiental de Bufalvent

Font: Regió 7

24/04/2017 - 09:01

L´Agència de Residus de Catalunya (ARC) destinarà 10 milions d´euros fins al 2023 a la construcció d´una planta de tractament de la fracció resta de residus municipals, que farà l´activitat de transferència durant la primera fase d´execució del projecte, i que s´integrarà en el conjunt d´infraestructures del Parc Ambiental de Bufalvent, a Manresa.

El Consell d´Administració de l´Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha aprovat el conveni de col·laboració entre l´agència i el Consorci del Bages per al finançament d´infraestructures de tractament de residus municipals a la comarca del Bages, que permetrà el màxim aprofitament i tractament correcte dels residus previ a la disposició final del rebuig en el dipòsit controlat.

La nova planta es finançarà mitjançant el Fons de Gestió del Cànon i de transferències de la Generalitat. Mentre no es construeixi la nova planta del Bages, la fracció resta generada en aquesta comarca es traslladarà al Centre de Tractament de Residus (CTR) Vallès, per fer el tractament previ que exigeix la normativa europea.

Transferència entre el Bages i el Vallès Occidental

Per fer-ho possible, la primera anualitat que preveu aquest conveni, la del 2017, servirà per habilitar una instal·lació provisional al Bages per poder fer la transferència d´aquesta fracció resta des del Bages fins a Vacarisses, al Vallès Occidental, on se situa el CTR Vallès.

Per això, l´ARC, el Consorci del Bages per a la gestió de residus i el Consorci per a la gestió de residus del Vallès Occidental han acordat els compromisos de cada una de les parts per fer possible aquest intercanvi.

L´ARC es compromet a aportar el finançament necessari perquè la planta de fracció resta del Bages sigui una realitat a partir de l´1 de gener de 2023, i que al 2018 ja pugui ser operativa la instal·lació que permetrà la transferència cap al Vallès en una primera fase.

Per la seva banda, el Consorci del Bages per a la gestió de residus aportarà els terrenys per implantar la nova infraestructura, contractarà l´obra i l´explotació de la planta, i tramitarà i obtindrà els permisos i llicències necessàries. Així mateix acollirà, al dipòsit controlat del Parc Ambiental de Bufalvent, el rebuig i bioestabilitzat que sigui transferit des del CTR Vallès durant aquest període. Finalment, acollirà la fracció orgànica de recollida selectiva transferida pel Consorci del Vallès a la planta de compostatge del Parc Ambiental de Bufalvent.

Per últim, el Consorci per a la gestió de residus del Vallès Occidental, com a titular del CTR Vallès, acollirà la fracció resta del Bages i facilitarà la transferència de rebuig i bioestabilitzat de la resta aportada pel Bages per a la seva disposició final en el dipòsit del Parc Ambiental de Bufalvent mentre duri la transferència. A més, transferirà l´orgànica que no pugui ser tractada a la planta de Can Barba cap a la planta de compostatge del Parc Ambiental de Bufalvent durant aquest període.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Acte
01/06/2021 - 00:00
Sant Feliu Saserra
Article

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha iniciat la campanya Enxampats. L'objectiu d'aquesta campanya és sensibilitzar la població i fomentar hàbits sostenibles i respectuosos amb l'entorn i en concret amb el territori de la comarca

Article

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha iniciat la campanya Enxampats. L'objectiu d'aquesta campanya és sensibilitzar la població i fomentar hàbits sostenibles i respectuosos amb l'entorn i en concret amb el territori de la comarca.

Butlletí