Comença el nou servei de recollida de residus i de neteja viària a Badia del Vallès

17/10/2019 - 08:30

Des de dimarts 1 d'octubre s'ha iniciat el nou servei de recollida de residus i de neteja viària, amb major freqüència de pas en la recollida i la incorporació d'una tercera escombradora, entre moltes altres millores.

Des de dimarts 1 d'octubre s'ha iniciat el nou servei de recollida de residus i de neteja viària, amb major freqüència de pas en la recollida i la incorporació d'una tercera escombradora, entre moltes altres millores.

Amb el nou operador, la freqüència de recollida de residus s'aplicarà immediatament. El nou contracte duplica la freqüència de la recollida d'envasos i augmenta la freqüència de la recollida de paper i cartó, que es farà dos cops les setmanes parells i un cop, les senars.

 

La resta de millores s'aniran aplicant progressivament.

El servei l'oferirà l'empresa Ascan Servicios Urbanos, S.L., que ha estat l'adjudicatària per un import anual d'1.130.566,24 euros (IVA inclòs), amb un increment del 5,4% respecte al contracte anterior. El contracte és per 8 anys, amb 2 més en què pot ser prorrogat.

 

Nous contenidors i vehicles elèctrics

La substitució de tots els contenidors per uns altres de més capacitat es realitzarà en un període d'entre 2 i 3 mesos. També se substituirà la totalitat dels vehicles en un termini de 6 mesos. Alguns dels nous vehicles seran amb motorització elèctrica.

Un gran nombre de millores en el servei

Entre les millores que oferirà el nou contracte, citem:

 • Renovació i reubicació de tots els contenidors de càrrega lateral: S'unifica la tipologia, la qual inclou prestacions pel que fa a l'accessibilitat (pedal i mànec). En la reubicació proposada s'ha intentat minimitzar al màxim l'afectació de les places d'aparcament.
 • Renovació de tots els vehicles i maquinària
 • Previsió mínima del 5% de l'estoc de contenidors per a substituir els que estiguin en mal estat
 • Neteja de grafitis i retirada de cartells de la via pública (mínim 5 jornades anuals amb 2 operaris)
 • Neteja viària manual diària del carrer Algarve
 • Reforç del servei de neteja durant la temporada de caiguda de fulles (mínim de 12 jornades anuals)
 • Recollida de la fracció de vidre (així, a l'hora del manteniment, la mateixa empresa haurà d'assumir la responsabilitat de mantenir en condicions òptimes totes les zones de contenidors)
 • Recollida de tòners en equipaments municipals
 • Equip d'hidropressió per a la prestació del servei en el municipi.
 • Desbrossadora i dos bufadors elèctrics per a la prestació del servei en el municipi.
 • Increment de la freqüència de la recollida de la fracció paper i envasos. Actualment la recollida de paper es realitza els dimarts i la d'envasos els dijous. En el nou contracte es duplica la freqüència de la recollida d'envasos i quant a la recollida de paper/cartó es realitzarà dues vegades les setmanes parells i una vegada a la setmana, les setmanes senars.
 • Recollida de voluminosos dimarts, dijous i dissabte, i repàs de contenidors (desbordaments), de dilluns a dissabte.
 • GPS en tots els vehicles i maquinària per facilitar el seu seguiment i control
 • Adequació de la zona de contenidors del Mercat municipal
 • Implantació de la recollida selectiva en el mercat ambulant
 • Neteja de mobiliari urbà (papereres, bancs i fonts) sense cost afegit.
 • Les papereres es netejaran i desinfectaran trimestralment amb equip d'hidropressió
 • Retirada d'animals morts de la via pública
 • Neteja, desinfecció i reposició de la terra dels pipicans
 • Neteja i recollida de residus en els actes i esdeveniments que se celebren en el municipi al llarg de l'any sense cost extra. Els dies festius que obri el Mercat municipal també es consideren inclosos.
 • Bossa de mínim 50 hores anuals per a serveis extres
 • Els operaris hauran de comunicar diàriament qualsevol incidència que detectin (desbordaments, contenidors en mal estat, papereres trencades, etc.)
 • Cost d'aplicació del servei de Línia Verda, inclòs en el contracte
 • Durant la Festa Major es facilitarà a totes les parades contenidors específics per a reciclar l'oli usat.

Obligacions en les condicions socials, laborals i mediambientals

El contracte també contempla obligacions especials en les condicions socials, laborals i mediambientals.

Així, fomentarà la contractació necessària o de substitució entre persones amb dificultat de contractació, com:

 • Aturats de llarga durada, majors de 45 anys o joves que busquin la seva primera ocupació.
 • Dones víctimes de violència de gènere
 • Persones amb dificultat de trobar feina per la seva condició sexual o expressió de gènere
 • Persones amb dificultat de reinserció social i treball.
 • El servei disposarà d'un pla d'execució mediambiental del contracte i d'un pla de control de l'absentisme.

Les millores aportades per la nova concessionària
A més de les millores ja incorporades en el contracte, en el procés d'adjudicació la concessionària ha aportat les següents millores de servei a la resta de criteris quantificables automàticament:

Incorporació d'una tercera escombradora petita per reforçar la neteja de vials i interblocs

 • Oferta econòmica del material ja amortitzat, propietat de l'Ajuntament (contenidors i maquinària) per  37.000 euros.
 • Adequació amb pintura i senyalització amb pilons laterals de les àrees de contenidors
 • Increment del 0,25% destinat a campanyes de comunicació. Per tant, en total, destinaran un 1,25% del pressupost anual.
 • Increment de 50 hores addicionals al nombre d'hores del servei de neteja en festes i en actes públics
 • Increment en 5 jornades el servei de neteja de pintades i retirada de cartells de la via pública.
 • Increment en 12 jornades el servei de recollida de fulles
 • Increment de l'estoc de contenidors en un 5%
 • Reposició anual de 20 papereres i papereres canines
 • Increment en 5 jornades el servei de brigada d'intervenció immediata

 

Categories: 

Relacionats

Article

Actualment a Sabadell hi ha 45 contenidors específics de recollida d’oli de cuina i 50 contenidors per recollir peces de roba. L'Ajuntament vol d'aquesta manera facilitar el reciclatges d'aquest tipus de residus.

Notícia

Rubí se suma un any més a la celebració de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. L’edició d’aquest any, que se celebrarà del 20 a 28 de novembre, posa l’accent en les comunitats circulars: grups o iniciatives petites, grans, locals o globals que s’organitzen per prevenir residus.

Article

Rubí ha engegat una campanya comunicativa per reduir els residus vinculats a la compra domèstica, per tal de conscienciar tant la ciutadania com els comerciants de la importància d'utilitzar envasos retornables i reutilitzables per prevenir els residus plàstics, que en l'última dècada han generat un rellevant impacte ambiental.

Butlletí