Cunit canvia 5.525 lluminàries que estalviaran una mitjana del 37% a 11 edificis públics

16/10/2019 - 09:00

Des de 2015, l’Ajuntament de Cunit està adherit al Pacte d’alcaldes i alcaldesses coneixedor de la seva responsabilitat en l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, derivada de la utilització d’energia i del consum de productes i serveis.

Amb aquesta adhesió el consistori accepta la responsabilitat dels governs locals de combatre l’escalfament global, i es compromet a portar a terme accions per assolir reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de com a mínim el 40% a l’any 2030.

A Cunit, en el cas de les dependències municipals, aquestes solen representar un gran percentatge de consum i cost energètic a nivell municipal (a banda de les instal·lacions d’enllumenat públic). En general, les dependències de major consum solen ser escoles, pavellons o centres esportius, centre cívics, biblioteques i la pròpia dependència de l’ajuntament. Tots aquests equipaments són susceptibles de tenir un alt nombre d’usuaris i a estar en funcionament un rellevant nombre d’hores al dia de forma contínua durant un significatiu nombre de mesos a l’any.

L’any 2015 es comptabilitzen 30 equipaments al municipi. Tots els equipaments utilitzen energia elèctrica i cinc equipaments combinen l’ús d’energia elèctrica amb l’ús de gas natural (concretament el CEIP Pompeu Fabra, l’escola Solcunit, el pavelló els Joncs, la piscina Aqua Cunit i el camp de futbol-zona esportiva).

Així, en quant a fonts d’energia, comparant amb l’any 2005 l’electricitat suposava el 57% del consum d’energia dels equipaments i el gas natural el 43%. L’any 2015 l’electricitat guanya terreny i representa el 68% del consum i el gas natural el 32% restant.

Les actuacions tenen com a objectiu la millora de l’eficiència del municipi, per tant de disminuir les tones de CO2 que s’emeten a l’atmosfera. L’actuació proposada després d’una auditoria energètica és la substitució de la il·luminació d’ 11 edificis municipals substituïnt les làmpades i lluminàries de baixa eficiència per LED i lluminàries més eficients, per tal d’obtenir un rendiment lumínic de cada edifici superior, amb una menor potència elèctrica instal·lada.

Jaume Casañas, regidor de Via Pública i Obres, explica que “els passos i les accions que fem des dels municipis i Ajuntaments són molt importants en la lluita contra el canvi climàtic. Les actuacions i solucions a nivell local són determinants en aconseguir estalvi energètic, en emissions i també estalvi en recursos econòmics. A més, també ofereixen oportunitats per a un desenvolupament local sostenible i beneficis al medi ambient”.

El subministrament i instal·lació de les lluminàries es realitzarà per lots d’edificis agrupats (educatius, administratius i culturals, i esportius) durant 2 mesos.

Lot 1: Llar d’Infants El Trenet, escola Pompeu Fabra, escola Solcunit i escola Cossetans. L’estalvi previst és d’un 36%.

Lot 2: Ajuntament, Complex Cultural (Biblioteca Marta Mata i CFA Dolors Paul), Casal de la Gent Gran i Espai Jove. Estalvi previst d’un 39%.

Lot 3: Zona Esportiva Municipal (descoberta) , CEM Els Joncs (Piscina) i Pavello Els Joncs. Estalvi previst 37%.

L’actuació suposarà el canvi d’un total de 5.525 llumeneres amb un cost de 200.094,30€.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Article
En vigor des de l'1 de març del 2021 de manera progressiva

Un canvi en la classificació d’etiquetatge d’eficiència energètica dels electrodomèstics que ha entrat en vigor l’1 de març de 2021 de manera progressiva.

Notícia
La caldera de biomassa està previst que s’instal·li al parc que hi ha al costat de l’Escola El Morsell.

La caldera de biomassa està previst que s’instal·li al parc que hi ha al costat de l’Escola El Morsell.

S'instal·larà una caldera de biomassa i es repararà el dipòsit principal de Las Colinas. Es preveu que durant els propers mesos aquestes dues accions surtin en licitació.

Opinió

La pandèmia ha amplificat altres crisis globals com l’ambiental, la de valors o la psicosocial, que tenen la seva arrel en els efectes del neoliberalisme.

Butlletí