Es constitueix les Meses territorials d’Adaptació al Canvi Climàtic del Penedès i el Montseny

Font: Diputació de Barcelona

20/06/2017 - 21:34

Les meses formen part del projecte Life Clinomics, liderat per la Diputació de Barcelona, que té com a objectiu preparar aquests territoris i les respectives activitats socioeconòmiques per als impactes del canvi climàtic; en concret, vol analitzar com impactarà el canvi climàtic sobre la gestió agroforestal, la pesca i el turisme i vol posar en marxa i donar suport a les diferents iniciatives per adaptar-se a aquests impactes.

1a sessió de la mesa territorial d'adaptació al canvi climàtic de l'Alt Penedès

El dijous 8 de juny es va celebrar a la sala d’actes del Consell Comarcal de l’Alt Penedès de Vilafranca la 1a sessió de la Mesa Territorial del Life Clinomics,que va treballar sobre la identificació de riscos i dels temes prioritaris per al projecte a l’Alt Penedès. 

L’àmbit de treball del projecte Life Clinomics són la reserva de la biosfera del Parc Natural del Montseny, la reserva de la biosfera de les Terres de l’Ebre i la comarca de l’Alt Penedès, tres territoris que per la seva vinculació econòmica amb el sector primari i la natura poden patir especialment les conseqüències del canvi climàtic sobre les seves economies i necessiten adaptar-se per al canvi.

El projecte està coordinat per la Diputació de Barcelona, i té 7 socis beneficiaris: dos territorials (Consell Comarcal de l’Alt Penedès i Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre), quatre sectorials (Cambra de Comerç de Barcelona, Unió de Pagesos, Comissions Obreres i Unió General de Treballadors) i un soci institucional (Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat).

Consensuar riscos i prioritats

Foto: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

L’acte va començar amb una presentació breu dels resultats de les dues diagnosis realitzades fins ara: la primera, sobre la “Realitat social institucional del territori del Penedès”; la segona, sobre la “Vulnerabilitat climàtica de l’Alt Penedès”. Ambdues diagnosis es poden consultar al web Life Clinomics

Ramon Rabella, cap de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i coordinador del projecte, va explicar que es tractava d’elaborar una metodologia de treball que pugui ser comuna als tres territoris, per poder consensuar un pla d’acció i fer proves pilot. Per això s’han identificat els interlocutors municipals i comarcals i els agents a implicar en el projecte (representants del sector turístics i del sector agrari, entitats ecologistes, estudiosos locals experts, entitats asseguradores, entitats bancàries i ciutadania en general). També s’ha estudiat el context socioeconòmic del territori i les experiències participatives prèvies i els òrgans de participació ja existents.

Gemma Pellisa, tècnica de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, va presentar l’Estudi sobre la realitat social i institucional a la comarca de l’Alt Penedès. L’estudi conclou que a la comarca es té molt present la problemàtica del canvi climàtic i d’aquí l’existència de nombroses iniciatives públiques i privades que ja estan en marxa per mitigar les causes i els efectes. Així mateix, fa constar la baixa participació dels enquestats per a l’elaboració de l’estudi, per oposició a la bona predisposició dels agents quan se’ls ha entrevistat personalment.

Gabriel Borràs, de l’Oficina de Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya va presentar l’Estudi dels efectes canvi climàtic a l’Alt Penedès: diagnosi, impactes i vulnerabilitats, que avalua l’impacte del canvi climàtic en el sector agrícola (vulnerabilitat mitjana), el sector ramader (vulnerabilitat baixa), el sector forestal (vulnerabilitat elevada) i el sector turístic (vulnerabilitat baixa).

Tot seguit es van formar 4 meses de treball per consensuar els riscos i els temes prioritaris a abordar en el marc del projecte Life Clinomics a l’Alt Penedès. Els tres riscos consensuats com a prioritaris pels participants, en els quals es vol aprofundir en les properes sessions del projecte i per als quals cal cercar actuacions d’adaptació prioritàries, van ser: els canvis en la productivitat de la vinya, la disminució de la disponibilitat d’aigua i la pèrdua de qualitat paisatgística, aquesta darrera relacionada amb la pèrdua de biodiversitat associada.

Està prevista una segona sessió de treball de la Mesa Territorial per al proper mes de juliol per continuar treballant en aquests tres temes considerats com a prioritaris. 

 

Trobada de la Mesa Territorial d’Adaptació al Canvi Climàtic del Montseny (MeTACC) a Figaró-Montmany

El 13 de juny es va realitzar la segona trobada de la Mesa Territorial d’Adaptació al Canvi Climàtic del Montseny (MeTACC) per seguir dissenyant conjuntament propostes de futur pel Montseny  que contribueixin a l’adaptació al canvi climàtic.

La (MeTACC) forma part del projecte europeu Life-Clinomics que pretén augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies a través de la intervenció en tres territoris (Terres de l’Ebre, Alt Penedès i Parc Natural del Montseny – Reserva de la Biosfera) i en diferents activitats econòmiques (turisme, pesca, agricultura i forestal).

El projecte ha posat en marxa òrgans de participació territorials i socioeconòmics, s’estan elaborant estudis i documents (com són els plans d’acció i les estratègies per a l’adaptació), també s’està dissenyant eines per a les autoritats locals i els agents socioeconòmics (com són les metodologies i les proves pilot), amb l’objectiu de generar coneixement, capacitació i informació dels agents i conscienciació de la societat i altres elements que han de facilitar l’acció en favor de l’adaptació.

El canvi climàtic és una amenaça per al benestar de les persones, el patrimoni construït, l’activitat econòmica, els sistemes urbans i els sistemes naturals.

Actualment, els territoris no reuneixen les condicions adequades per mantenir la seva activitat davant la nova situació climàtica. La vulnerabilitat dels serveis públics i de les activitats econòmiques respecte aquest fenomen és molt elevada.

A la sessió es van presentar els documents ESTUDI EFECTES CANVI CLIMÀTIC MONTSENY: DIAGNOSI, IMPACTES I VULNERABILITATSESTUDI REALITAT SOCIAL I INSTITUCIONAL DE LA RESERVA BIOSFERA MONTSENY i una infografia resum per la Mesa.

Foto: Ajuntament de Figaró-Montmany

CLINOMICS té una durada de tres anys (juny 2016-juny 2019), amb un pressupost total de 1.392.349€ i està subvencionat per la Unió Europea amb 835.278€ (60%). La resta és una contribució del promotor i dels socis beneficiaris.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia
Els tres comissaris del Pla Estratègic han assistit al ple que ha aprovat el document Missions Granollers 2030

Els tres comissaris del Pla Estratègic han assistit al ple que ha aprovat el document Missions Granollers 2030

Des de l’octubre de 2021, més de 1.400 persones han participat, a través de 30 activitats, en la definició de les Missions Granollers 2030. Aquest tercer Pla estratègic recull més de 1.000 aportacions de la ciutadania i els agents socials, econòmics i polítics de Granollers per avançar cap a una ciutat més saludable, resilient, sostenible i cohesionada, que pugui afrontar els reptes globals dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i els objectius de l’Agenda Urbana Espanyola.

Notícia

Dilluns 13 de juny, aquesta és la data d'inici del nou model de recollida porta a porta que incorpora cubells amb xip per a totes les fraccions.

Notícia

El regidor de Medi Ambient, Carles Del Amor, assisteix a l'acte de reconeixement als millors treballs dels alumnes de 3r d'ESO del col·legi Sant Josep

Butlletí