La Llagosta implanta la recollida lateral de paper i cartró i envasos lleugers

El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental presenta els nous vehicles per a la recollida selectiva

Font: El 9 Nou

16/03/2020 - 08:30
Un camió recollint un contenidor de càrrega lateral dels nous que s'han instal·lat a Granollers | Griselda Escrigas

Un camió recollint un contenidor de càrrega lateral dels nous que s'han instal·lat a Granollers | Griselda Escrigas

Implica la renovació de tots els contenidors de les dues fraccions

El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental ha iniciat el procés de substitució dels contenidors de recollida de paper i cartró i d’envasos lleugers a la Llagosta per uns de nous de càrrega lateral.

La Llagosta és el tercer municipi de la comarca on el Consorci implanta la recollida selectiva amb càrrega lateral després de Mollet i Granollers. Altres ajuntaments com Montmeló o Les Franqueses també han optat per aquest model.

El canvi ha implicat el desplaçament d’algunes àrees de contenidors perquè els de càrrega lateral sempre han d’estar a la dreta del sentit de la marxa.

La substitució també implicarà que s’augmentin les àrees de recollida de residus: de les 41 que hi ha actualment a 50. En total, hi haurà 56 contenidors de paper i cartró, vidre i envasos lleugers. Més endavant, es farà també la substitució dels contenidors de vidre per uns de nous de càrrega lateral.

La càrrega lateral és més ràpida perquè els contenidors es poden buidar sense que l’operari hagi de baixar del camió. Això permet augmentar la freqüència de recollida i ajuda a evitar els desbordaments dels contenidors. També té efectes positius sobre el trànsit perquè no provoca cues tant llargues, sobretot en carrers on hi ha un únic carril de circulació. A més, és un sistema més silenciós.

Per ampliar els pobles on es fa recollida amb contenidors de càrrega lateral, el Consorci de Residus ha incorporat aquest mes nous camions.

 

 

El Consorci presenta els nous vehicles per a la recollida selectiva

El president del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental Albert Camps, acompanyat de membres de la Comissió Executiva i del gerent del Consorci, ha presentat avui divendres 7 de febrer la nova flota de camions per a la recollida de residus urbans.L'acció forma part del procés de renovació de la flota de l’empresa pública Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA.

Camps ha explicat que amb aquests camions, que es posaran en marxa la setmana vinent, es disposarà d’una flota més moderna i s'oferirà una cobertura millor al servei de recollida selectiva.

El Consorci incorpora, cinc camions nous: es tracta de 4 vehicles amb xassís Iveco, grua i caixa compactadora de càrrega vertical de 18 m3, amb un cost total de 770.305,60 € (IVA exclòs), i d’un vehicle amb ganxo, grua, caixa oberta i compactador intercanviable de càrrega vertical de 17 m3, amb un cost de 240.964,43 € (IVA exclòs.). El parc mòbil s’anirà completant al llarg de l’any amb nous vehicles.

També es renova el parc de caixes metàl·liques de la xarxa comarcal de deixalleries. En total ja s’han instal·lat 18 d’un total de 24 caixes: 2 de 25 m3, 10 de 20 m3 i 6 de 28 m3. La inversió és de 87.814,59 € (IVA exclòs).


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

La Garriga es converteix en el municipi més gran de Catalunya que implanta el porta a porta a tota la població.

Notícia

L’Ajuntament de Montmeló es proposa l’objectiu d’arribar a les directrius marcades per la normativa europea i catalana donant un pas més per fomentar la separació́ en origen dels residus.

Notícia
28 dels 36 dels municipis metropolitans encara no assoleixen l'objectiu europeu de reciclatge

L'any 2021 es van produir, a la metròpolis de Barcelona, 1.522.456 tones de residus, de les quals se'n van recollir selectivament un 38,1 %. Això suposa un total de 573.648 tones.

Butlletí