Nous projectes d'enllumenat públic més eficient a Mataró

1.300 llumeneres amb una inversió conjunta d’1,9 milions
21/04/2022 - 08:00

Les actuacions s’han iniciat al març. Gràcies a les inversions del Pla d’Enllumenat Públic els fanals de Mataró consumeixen ara un 40 % menys d’energia que al 2015 (de 6,48 milions de kWh a 3,92 milions de kWh), que representa un estalvi econòmic del 49 % (de 979.558 € a 499.890 €).

L’Ajuntament de Mataró ja té en marxa els treballs dels 8 projectes de renovació i millora de quadres d’enllumenat que es preveia executar aquest 2022. Les obres afecten a diferents barris de la ciutat i es preveu que totes estiguin acabades al setembre.

Els treballs consisteixen en la renovació de l’estesa d’alimentació elèctrica, la reubicació de punts de llum i el canvi dels mateixos per tecnologia LED. Els projectes d’enllumenat estan finançats pel Programa General d’Inversions (PGI) de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.  A més, les actuacions formen part del desplegament del Pla Director de l’Enllumenat Públic.

 

Substitució de llumeneres per adaptar els fanals a tecnologia LED

A banda dels 8 projectes de renovació i millora de l’enllumenat, l’Ajuntament està executant les darreres actuacions per aconseguir que el 100 % dels fanals de Mataró estiguin adaptats a tecnologia LED, un dels objectius també del Pla Director de l’Enllumenat Públic. Així, s’aposta per tecnologies que permetin un consum d’energia més baix, una major qualitat lumínica, un menor cost de manteniment i proporcionin una vida útil més llarga de les instal·lacions.

Entre gener i febrer l’Ajuntament ha adquirit i substituït 957 llumeneres, la part del fanal on es subjecten les làmpades o bombetes i es connecten al circuit elèctric. Abans de l’estiu té previst canviar-ne 339 més, a banda d’aquelles que es renoven en els projectes de millora dels quadres d’enllumenat. Els punts de llum que quedin pendents d’adaptar a LED després d’aquestes actuacions (un 4 %) es substituiran mitjançant el contracte de manteniment de les instal·lacions.

Les noves llumeneres s’estan adquirint gràcies a l’acord marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic tramitat per l’Associació Catalana de Municipis. La despesa global en les 1.300 llumeneres és de 191.484,2 € (IVA inclòs), i les feines s’han encarregat a les empreses Novatilu SL i Electricitat Boquet SL.

 

Pla Director de l’Enllumenat Públic

El Pla Director de l’Enllumenat Públic de Mataró, aprovat al 2018 després de realitzar una auditoria per avaluar-ne l’estat, preveia executar en 8 anys inversions per valor de 7,3 milions d’euros, amb l’objectiu d’aconseguir unes instal·lacions més eficients.

Amb les inversions que s’han anat executant, l’enllumenat consumeix ara un 40 % menys d’energia que al 2015 (de 6,48 milions de kWh a 3,92 milions de kWh). Econòmicament, els fanals també són molt més eficients, ja que, a preus actuals, el cost econòmic ha passat de 979.558 € a 499.890 €, que representa un estalvi del 49 %.

A finals de 2022, quan estiguin executades totes les actuacions iniciades i planificades per a aquest any, es preveu que l’Ajuntament ja haurà executat un 71,64 % de les inversions que contemplava al Pla (5,26 milions).


 

Municipis: 

Relacionats

Article

L’actuació, amb un pressupost de més de 800 mil euros, millorarà la qualitat de la llum actual i permetrà a més reduir en un 71’31% les emissions de CO2 gràcies al menor consum elèctric que es produirà amb aquest canvi.

Article

Amb les obres del nou ramal per l’eix Lluís Companys el TubVerd acabarà el 2022 donant servei a 25 equipaments educatius i esportius, a més d’activitats industrials, residències, edificis d’habitatges, l’Hospital i edificis amb activitat comercial i d’oficines.

Article

El Pla per a l’eficiència i la transició energètica té tres eixos d’intervenció: el de les infraestructures; el de l’assessorament i l’acompanyament a les empreses en aquest procés de transició; i el de la fiscalitat a través de diferents bonificacions aplicables a impostos i taxes relacionades amb l’activitat econòmica que inclogui mesures de millora energètica. El Consell Econòmic i Social de Mataró ha prioritzat i donat suport a aquest Pla per la pressió que el sector empresarial està patint pels costos de fabricació i per la inestabilitat a l’alça dels preus dels subministraments, especialment de l’energia i el gas.

Butlletí