S'intensifica el control de l'accés motoritzat als camins de l'Anella Verda de Terrassa

10/05/2017 - 13:00

S'ha intensificat la vigilància sobre l'accés de vehicles motoritzats als camins de l'entorn natural de Terrassa i, més concretament, de l'Anella Verda, a través de l'organització d'actuacions coordinades de diferents cossos de seguretat.

En aquests dispositius de vigilància, que es plantegen com a controls aleatoris, participen membres dels Agents Rurals, Mossos d'Esquadra, Seprona de la Guàrdia Civil i Policia Municipal de Terrassa.

L'objectiu és detectar conductes que infringeixen tant la legislació autonòmica com les ordenances municipals. La presència de vehicles de motor circulant per camins no autoritzats, sense respectar els tancaments ni la normativa, destorba i provoca incidents a la resta d'usuaris i afecta negativament l'entorn. També provoca molèsties i pot arribar a ser la causa d'atropellaments de la fauna i danys a la vegetació quan s'obren nous senders.

La presència d'aquests vehicles als entorns naturals, com ara els camins de l'Anella Verda, està molt clarament determinat per la Llei de regulació de l'accés motoritzat al Medi Natural de Catalunya (Llei 9/1995, de 27 de juliol). Aquesta normativa no autoritza la circulació motoritzada per pistes d'amplada inferior a quatre metres i per aquells vials no autoritzats de manera expressa. Així mateix, prohibeix circular amb vehicle motoritzat camp a través i fora de camins i pistes delimitats a aquest efecte, pels tallafocs, les vies forestals d'extracció de fusta, els camins ramaders i pel llit sec i per la làmina d'aigua dels rius, els torrents i tota mena de corrents d'aigua.

En la mateixa línia, a Terrassa, l'Ordenança de bases de convivència democràtica a la ciutat recull la normativa anterior, i també estableix que no es pot superar la velocitat màxima de 20 km/h en la circulació per camins i pistes no pavimentats que siguin aptes per a la circulació motoritzada. En qualsevol cas, s'han de respectar les altres persones usuàries, especialment si són vianants, i els ramats, que gaudeixen de preferència.

A tall d'exemple, el passat dissabte, 22 d'abril, una actuació de control d'accés d'aquest tipus va deixar com a resultat la immobilització de tres vehicles -un quad i dues motocicletes-, amb la corresponent sanció per part de l'administració competent, la Generalitat de Catalunya, per comissió d'infraccions greus, concretament: circular, sense causa justificada, per vials no aptes per a la circulació motoritzada, o per les pistes i els camins delimitats en xarxes i itineraris sense disposar d'autorització específica; circular camps a través o fora de camins o pistes aptes per a la circulació. Les infraccions greus poden comportar una sanció que pot representar una multa econòmica entre 300 a 3.000 euros.


 

Relacionats

Notícia

L'empresa  municipal Taigua està treballant en la caracterització i millora del sabor de l'aigua, amb la execució de diverses actuacions. Una d'elles és la realització d'un estudi sobre l'anàlisi del perfil del sabor, que va a càrrec d'un equip de tastadors professionals.

Article

El protocol estableix les bases per a la creació d'un marc de col·laboració entre l'Ajuntament, el teixit empresarial local i les entitats signatàries per intercanviar informacions i experiències que ajudin a la creació de comunitats energètiques. La durada d'aquest protocol és de dos anys, prorrogable a dos més, i el seguiment anirà a càrrec d'una comissió que es reunirà cada sis mesos. 

Notícia

L'Ajuntament de Terrassa, amb la col·laboració de les empreses Ecoembes i Ecovidrio, inicia avui una campanya informativa i de sensibilització per millorar la qualitat de la recollida de residus selectiva i, més concretament, la d'envasos, vidre i paper. L'objectiu principal és fomentar la consciència ciutadana sobre la importància de la recollida selectiva, contribuint així a millorar els índexs de reciclatge.

Butlletí