Un 80% d'edificis de Barcelona són deficients energèticament i això encareix la factura

08/09/2022 - 10:00

Els fons Next Generation són una oportunitat per a l'eficiència energètica dels habitatges de Barcelona.

La lluita contra el canvi climàtic implica la rehabilitació dels habitatges de les ciutats, que estan mal aïllats i envellits. A Barcelona, els resultats no són gaire esperançadors: vuit de cada deu edificis són energèticament deficients, segons dades de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge (OHB). En relació amb el volum d'emissions de CO2, el 81% de les llars obtindrien una qualificació energètica molt baixa. Es deu, probablement, al fet que el 90% dels edificis de la ciutat es van construir abans d'entrar en vigor les diverses normatives energètiques.

Aquesta situació comporta que hi hagi una despesa important per gestionar la temperatura de l'estiu i de l'hivern. Una rehabilitació dels edificis podria reduir el consum energètic de forma considerable, entre un 13 i 55%, amb una inversió mitjana de 10.500 euros per habitatge. Una via per finançar aquestes adaptacions són els fons europeus Next Generation.
 

Fons europeus: què cal per acollir-s'hi

El 85% dels edificis de Barcelona poden optar a fons europeus Next Generation per millorar l'eficiència energètica. El Consorci Metropolità de l'Habitatge indica quatre tipus d'ajut:

- Els ajuts als barris, que financen les obres de rehabilitació en edificis d'ús principalment residencial, com en habitatges unifamiliars, inclosos en Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP). Queden exclosos els edificis unifamiliars d'ús turístic. Els destinataris poden ser comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris, propietaris o usufructuaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera i d'edificis existents de tipologia residencial col·lectiva, i empreses arrendatàries o concessionàries dels edificis.

- Els ajuts als edificis, que subvencionen obres o actuacions en edificis d'ús principalment residencial. Se centren en els edificis de tipologia residencial col·lectiva, incloent-hi els seus habitatges, i en els habitatges unifamiliars. N'estan exclosos els habitatges d'ús turístic. Poden demanar-lo comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris, propietaris o usufructuaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera i d'edificis existents de tipologia residencial col·lectiva, i empreses arrendatàries o concessionàries dels edificis.

- Els ajuts als habitatges, centrats a finançar actuacions o obres de millora de l'eficiència energètica d'habitatges unifamiliars o plurifamiliars.

Van destinats a les persones propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'habitatges, siguin persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública.

- Els ajuts del Llibre de l'edifici (el document que recull totes les dades d'un edifici), que es focalitza en impulsar la implantació i generalització del llibre de l'edifici existent per rehabilitar-lo amb una - subvenció. Cobreix part de les despeses d'honoraris professionals per a la seva emissió i la realització de projectes tècnics.

Se'n poden beneficiar comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris o propietaris o usufructuaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera i d'edificis existents de tipologia residencial col·lectiva.

Les convocatòries dels quatre grups s'acaben el 30 de juny de 2026.

Més informació


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Article

Comença el projecte de desenvolupament d’una nova planta de fred d’alta eficiència a la Zona Franca que permetrà aprofitar el fred residual del procés de regasificació del gas natural liquat d’Enagás. A través de la Xarxa d’Ecoenergies Barcelona, la nova xarxa de fred estarà operativa al novembre del 2023 i permetrà cobrir necessitats de refrigeració a Mercabarna i el Port.

Notícia

També s'està impulsant un prova pilot per programar la recàrrega de vehicles elèctrics als aparcaments municipals.

Notícia

L’Expoelectric ha tancat la seva 11a edició amb èxit d’assistència en les seves activitats i models exposats. S'ha celebrat la 11a edició amb la plena participació de la indústria de la mobilitat elèctrica i el vector de les energies renovables

Butlletí