Una ciutadania cada vegada més compromesa amb el reciclatge a Les Franqueses

14/06/2018 - 09:15

En només 4 mesos de 2018 el nombre de tones recollides de matèria orgànica gairebé arriba a la quantitat total de 2016

Amb la implementació del nou servei de neteja urbana amb la renovació i ampliació de contenidors i l’adquisició de nova maquinària també han millorat les xifres de recollida d’escombraries orgàniques i selectives a Les Franqueses del Vallès.

I és que sembla que la ciutadania de les Franqueses cada vegada és més conscient del respecte pel medi ambient.

Si traduïm aquesta bona notícia en xifres veurem que pel que fa a la fracció de matèria orgànica, per exemple, durant els quatre mesos de 2018 ja s’han recollir 205,04 tones, mentre que tot el 2016 la xifra total era 215,16 tones. Per tant, fins a l’abril la xifra de 2018 gairebé arriba a la mateixa de la recollida de tot 2016.

El números, però, són positius en general i ha anat en augment en els últims tres anys. La recollida de paper cartró ha augmentat de 137,10 tones (2016) a 144,68 (2017); els envasos de 178,39 tones (2016) a 185,82 (2017); i el vidre de 191,41 tones (2016) a 230,47 (2017). Les xifres  dels primers quatre mesos de 2018 també semblen indicar que el tancament d’aquest any es farà amb números a l’alça. La recollida de resta es va mantenint, passant de 5.608,62 tones (2016) a 5.627,60 (2017). L’objectiu és que la recollida de resta vagi reduint. I és que si els ciutadans van fent una separació correcte de la selectiva, la resta seria el residu que acabaria desapareixent. De fet, el manteniment de la recollida de resta i l’augment de la selectiva ja va posant en evidència que s’està assolint l’objectiu marcat.

El nou servei de recollida d’escombraries orgàniques, selectives i neteja viària va entrar en vigor l’1 d’abril de 2017 mitjançant una signatura de contracte amb SERSA. Des d’aleshores, l’àrea d’Obres i Serveis i l’empresa adjudicatària han treballat conjuntament en la implementació del nou servei, que ha suposat millores considerables. El nou contracte preveu la col·locació de 180 nous contenidors de resta i matèria orgànica; i 90 contenidors de selectiva, que s’acabaran de distribuir en els propers mesos. Per tant, no només es tracta d’una renovació, sinó d’un augment considerable del nombre de contenidors per oferir un millor servei a la ciutadania i facilitar la separació dels residus. A més, s’han posat en marxa nous camions i escombradores. El nou camió redueix el temps de buidatge dels contenidors, el soroll i rebaixa els nivells de contaminació.

Tota aquesta feina de millora del nou servei de neteja urbana ha anat acompanyada de la campanya “Siguem Sincers”, una iniciativa que pretén conscienciar els ciutadans sobre la importància de les bones pràctiques amb el reciclatge. De fet, l’objectiu de l’Ajuntament de les Franqueses és reciclar el 65% dels residus municipals abans del 2030. Una feina que s’ha de fer entre tots, ciutadans i compromís institucional.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

La Garriga es converteix en el municipi més gran de Catalunya que implanta el porta a porta a tota la població.

Notícia

L’Ajuntament de Montmeló es proposa l’objectiu d’arribar a les directrius marcades per la normativa europea i catalana donant un pas més per fomentar la separació́ en origen dels residus.

Notícia
28 dels 36 dels municipis metropolitans encara no assoleixen l'objectiu europeu de reciclatge

L'any 2021 es van produir, a la metròpolis de Barcelona, 1.522.456 tones de residus, de les quals se'n van recollir selectivament un 38,1 %. Això suposa un total de 573.648 tones.

Butlletí