Agròpolis, un espai publicocomunitari per transformar el sistema alimentari de Barcelona

17/01/2022 - 15:49

Treballeu al voltant de l’alimentació sostenible, l’agroecologia, l’agricultura urbana o la sobirania alimentària a la ciutat de Barcelona o la seva regió metropolitana? L'Ajuntament de Barcelona us convida a sumar-vos a aquest espai!

Agròpolis és un projecte publicocomunitari de diàleg, de treball i d’acció entre la societat civil, el teixit econòmic, les universitats i l’Administració pública municipal que tenen en comú l’objectiu de col·laborar per transformar el sistema alimentari de Barcelona des dels valors de la sobirania alimentària i l’agroecologia. 

Impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, vetlla per renovar les relacions entre pagesia i consum urbà, fer recerca i promoure i revisar polítiques públiques alimentàries; impulsa projectes ja existents, generant vincles entre actors i àmbits relacionats amb l’alimentació i esdevenint punt de referència per projectes que fomenten circuits curts de comercialització, així com genera discurs en sobirania alimentària

Aquest espai suma forces per donar resposta als reptes del sistema alimentari de la ciutat des de tres espais:  

  • L’espai polític, des d’on proposar, contrastar i incidir en les polítiques públiques entorn de l’alimentació sostenible. 
  • L’espai de cocreació de projectes i accions relacionats amb el desenvolupament d’un sistema agroalimentari que camini cap a la sobirania alimentària. 
  • L’espai de trobada per establir connexions i millorar la coordinació entre diferents actors i àmbits de treball relacionats amb l’alimentació. 

Voleu formar-ne part?

És molt senzill. Primer, cal complir aquests cinc criteris:  

  • Estar vinculat al sistema alimentari de Barcelona (independentment de la vostra localització).  
  • Compartir la voluntat de transformar-lo cap a un model més just, saludable, sostenible i suficient.  
  • En el marc de l’agroecologia i la sobirania alimentària
  • Manifestar la voluntat de participar en els espais i els processos derivats d’Agròpolis. 
  • En representació d’un projecte, col·lectiu, entitat o empresa que treballi per transformar el sistema alimentari (en cas de voler participar en l’espai a títol individual, cal contactar amb agropolis@bcn.cat). 

Si els compliu, només cal que empleneu el formulari d’adhesió d’aquest enllaç. 


 

Municipis: 
BarcelonèsBarcelona

Relacionats

Article

Recentment s'ha posat en marxa l’hort del Mercat de la Vall d'Hebron - Teixonera, un projecte municipal gestionat per la cooperativa Tarpuna.

Article

Per primer cop s’ha quantificat la petjada de carboni que genera l’alimentació a la ciutat de Barcelona. Un estudi elaborat per Barcelona Regional, amb la col·laboració d’Inèdit, exposa que el consum de begudes i aliments a la ciutat (incloent-hi la producció, l’envasat i la distribució i, per tant, també tenint en compte les emissions generades fora de l’espai geogràfic de la ciutat) suposa l'emissió de 2,5 milions de tones anuals de diòxid de carboni (CO2).

Article

 

El curs 2021-2022, 36 escoles i instituts de Barcelona, públics, concertats i privats, participen en el projecte “Menjadors escolars més sans i sostenibles”. La iniciativa, supervisada per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), té per objectius promoure una alimentació més saludable, combatre l’emergència climàtica i enfortir l’economia local i de temporada. Els centres ofereixen menús amb menys carn vermella, més proteïna vegetal i més aliments de proximitat.

Butlletí