Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis: educació, custòdia i restauració

Font: Ajuntament de Manlleu i Diputació de Barcelona

19/09/2017 - 08:33

El Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM) forma part del Museu del Ter, concretament és l’àrea que té com a objectiu principal l’estudi, la difusió i la conservació del patrimoni cultural i natural del rius mediterranis, especialment del Ter. Molts dels projectes els desenvolupen en col·laboració amb universitats i altres institucions, sobretot al territori català.

Una de les línies d’actuació principals del CERM és la custòdia i la restauració ecològica de sistemes fluvials que normalment es realitzen a través d’acords amb propietaris i ajuntaments. De fet, disposa d’un conveni marc denominat “Riberes del Ter” per coordinar actuacions de custòdia restauració, recerca i educació amb sis ajuntaments (Manlleu, Vic, Torelló, Sant Vicenç de Torelló, les Masies de Voltregà i Sant Julià de Vilatorta) i la Generalitat de Catalunya. El Museu del Ter porta a terme projectes de recerca, custòdia i restauració i d’educació i

L’educació ambiental i la sensibilització ciutadana i la recerca en rius mediterranis són les altres dos pilars fonamentals.

 

L’aigua com a centre d’interès

El Museu del Ter ofereix un conjunt d’activitats sobre el lema “Natura i Cultura vora el Ter”. El CERM coordina les activitats de caràcter ambiental. Són activitats d’educació  i sensibilització que giren sobre un eix principal: els ecosistemes fluvials. Es treballen les seves característiques, les amenaces, les conseqüències de l’activitat humana, la qualitat del riu, la biodiversitat i possibles solucions que es poden aplicar a l’entorn més proper . Com el Museu es troba vora el Ter, moltes activitats es realitzen in situ al riu el que permet realitzar una activitat vivencial, conèixer, interpretar i gaudir del riu i el seu entorn.  

El Museu, a més conta amb un laboratori on poder realitzar tallers experimentals.  Els grups poden completar l’activitat visitant l’exposició permanent “Els rius mediterranis”. Consulta l’oferta educativa del CERM

A més, el CERM posa a disposició dels usuaris un conjunt de recursos didàctic com els quaderns "Coneix el riu" del mestre i de l'alumne amb informació i activitats complementàries als tallers que es realitzen. Tríptics per realitzar itineraris vora el riu, un espai web on es poden recursos per estudiar i entendre el riu des de diferents punts de vista, i altres publicacions com un conte infantil.

 

Educació i sensibilització per petits i grans

Les activitats no s’adrecen només a públic escolar sinó a altres sectors de la població. Un exemple, són els cursos especialitzats per a universitaris, tècnics i públic en general. Algunes de les temàtiques que es treballen són: la valoració de l'estat ecològic d'un riu, els macroinvertebrats com a indicadors de qualitat de l'aigua, la vegetació de ribera, estudi i valoració com a bioindicadora, els peixos dels rius mediterranis, sistemes d'estudi i gestió sostenible, pràctica de pesca elèctrica, la regulació dels rius i els seus efectes sobre el transport de sediments: mètodes d'anàlisi, la custòdia de rius i zones humides com a eina de conservació i restauració de la biodiversitat i l'estat ecològic

Un altre format d’activitat de sensibilització ciutadana són les jornades participatives i de  voluntariat ambiental on pot participar tothom. Un exemple, és l’activitat “Fem dissabte” que es realitza en col·laboració amb l’Associació Hàbitats  (Projecte Rius) i consisteix en fer una neteja col·lectiva per part de voluntaris a diferents trams de riu de tot Catalunya.

La recerca, imprescindible per conèixer els nostres rius

El CERM desenvolupa diferents projectes de recerca als rius mediterranis. Alguns exemples destacats són.

  • Avaluació d’estat ecològic del riu: projecte anual que realitzen en diferents rius de Catalunya per a diferents administracions o entitats. S’estudia el cabal, diferents paràmetres físico-químics, identificació de macroinvertebrats aquàtics i diatomees com a bioindicadors fluvials, caracterització del bosc de ribera i mitjançant índex específics.
     
  • Estudis de poblament de peixos: projectes de connectivitat ecològica per als peixos, avaluació de dispositius de passos per a peixos i estudis de poblament de peixos.Mira aquí els vídeos sobre els projectes de recerca
     
  • Biodiversitat i restauració fluvial: projectes s d'avaluació de la biodiversitat associats a la restauració del bosc de ribera. Aquests projectes estan associats als projectes de custòdia i restauració fluvial i es duen a terme d'acord amb els propietaris i gestors dels espais.

 

Custòdia dels espais fluvials

El CERM impulsa iniciatives de custòdia d’espais fluvials, portant a terme els acords amb els propietaris, administracions i altres agents implicats, amb l’objectiu principals de protegir i conservar aquests espais de gran valor ecològic, paisatgístic i cultural.  

Alguns exemples són les projectes: Torrent i Pantà de Garet, Riberes del Ter, Rieres de la Costa Brava, etc.

 

Conèixer el Museu del Ter

El Museu del Ter a més ofereix exposicions permanents:: La fàbrica de riula societat industrial i els rius mediterranis. També organitzen visites guiades i teatralitzades per descobrir en directe la força de l’aigua, com funcionava una colònia tèxtil, etc. 

A la web del Museu del Ter podreu trobar el catàleg d’activitats, recursos virtuals, com jocs per descobrir els valors dels espais fluvials, les seves amenaces i bones pràctiques per conservar la seva qualitat present i futura. També trobareu publicacions com manuals, articles, fulletons, etc. 

 

Font consultada: 

Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis

Museu del Ter

Fotos: Museu del Ter-CERM


En el marc del programa Va d’Aigua impulsat per l’Oficina tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona realitza un cicle de reportatges breus per donar a conèixer els equipaments i projectes d’educació ambientals impulsats per ens locals de la província de Barcelona que treballen per conservar i donar a conèixer els valors ambientals, socials i patrimonials dels espais aquàtics continentals.


Municipis: 
OsonaManlleu

Relacionats

Acte
Article

El procés de participació engegat pels Ajuntaments de Malgrat de Mar i Blanes entre febrer i març conclou la voluntat de la ciutadania, que hi va prendre part, d’augmentar el grau de protecció de la desembocadura del riu Tordera. 311 persones -229 a través de la web de l’Ajuntament de Malgrat i 82, de la de Blanes- van participar en les enquestes per expressar la seva opinió amb relació a l'ordenança per regular els usos i l’accés a la desembocadura, i a la declaració de reserva natural parcial d’aquest espai.

Article

El projecte PECT “Girona, regió sensible a l’aigua” s’erigeix per fer front al risc quantitatiu i qualitatiu de les aigües del Baix Ter.

Butlletí