La contractació pública sostenible es consolida en les licitacions de la ciutat de Barcelona

27/04/2021 - 12:19

Segons mostra la Memòria de la contractació pública sostenible de l’exercici 2019, més del 88% dels contractes públics inclouen clàusules socials, ambientals o destinades al foment de la innovació. L’estudi constata un augment en la incorporació de clàusules socials respecte al 2018 de més del 46% en les adjudicacions de districtes i gerències, i superior al 30% en els ens del Grup Municipal.

Són clàusules que promouen la millora de les condicions laborals de les persones que treballen per a l’empresa en l’execució del contracte, l’aplicació de plans d’igualtat, l’accessibilitat universal, la incorporació de persones a l’atur amb dificultats de reinserció o en risc d’exclusió social o la retribució per objectius, així com l’aplicació de millores en la sostenibilitat mediambiental com les que preveu el contracte de menjador de les escoles bressol, per introduir productes d’agricultura ecològica i de proximitat, o les incloses en la contractació de la flota de vehicles, com l’adquisició de vehicles més sostenibles.

L’alt percentatge de contractes amb mesures de contractació pública sostenible és el resultat de la implantació de l’estratègia municipal iniciada el 2016 amb la publicació de les guies de contractació pública socials, ambientals i d’innovació i l’aprovació, el 2017, del primer Decret d’alcaldia de contractació pública sostenible. Les dades mostren que, dos anys després d’aprovar-se el decret, tots els ens i organismes que formen el Grup Ajuntament (gerències, districtes i ens dependents) incorporen aquestes mesures en les licitacions de manera regular i transversal.

Menys contractes menors

D’altra banda, la Memòria de Contractació Pública del 2019 del grup municipal (Ajuntament i entitats municipals) mostra també que els contractes menors han perdut pes els últims tres exercicis i han passat del 16,41% de l’import total executat el 2017 al 8,8% l’any 2019. El descens és especialment important el darrer any, en què es van reduir significativament tant el nombre de contractes (12.152 contractes menys) com l’import executat, amb una reducció de 47,6 milions d’euros.


 

Categories: 

Relacionats

Article

L’Agència d’Energia de Barcelona, l’Institut Quatre Cantons, l’associació de famílies del mateix institut i l’Associació de Veïnes i Veïns del Poblenou han impulsat la posada en marxa d’una comunitat energètica en aquest barri que aprofitarà l’energia solar a través d’instal·lacions fotovoltaiques. Una iniciativa que s’afegeix a l’impuls d’altres models de comunitats energètiques de la ciutat.

Article

En col·laboració amb la Patronal de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (Pimec), s’ha acordat la creació de l’Oficina de Transició Energètica, dirigida a les pimes i també a microempreses i autònoms. La perspectiva és que rebi entre 200 i 400 sol·licituds anuals d’assessorament i acompanyament per facilitar la transició energètica i l’assoliment real dels objectius associats a la sostenibilitat.

Article

La iniciativa busca potenciar l’impacte social i ambiental de les empreses de Barcelona i incorporar els valors i objectius de l’Agenda 2030

Butlletí