La contractació pública sostenible es consolida en les licitacions de la ciutat de Barcelona

27/04/2021 - 12:19

Segons mostra la Memòria de la contractació pública sostenible de l’exercici 2019, més del 88% dels contractes públics inclouen clàusules socials, ambientals o destinades al foment de la innovació. L’estudi constata un augment en la incorporació de clàusules socials respecte al 2018 de més del 46% en les adjudicacions de districtes i gerències, i superior al 30% en els ens del Grup Municipal.

Són clàusules que promouen la millora de les condicions laborals de les persones que treballen per a l’empresa en l’execució del contracte, l’aplicació de plans d’igualtat, l’accessibilitat universal, la incorporació de persones a l’atur amb dificultats de reinserció o en risc d’exclusió social o la retribució per objectius, així com l’aplicació de millores en la sostenibilitat mediambiental com les que preveu el contracte de menjador de les escoles bressol, per introduir productes d’agricultura ecològica i de proximitat, o les incloses en la contractació de la flota de vehicles, com l’adquisició de vehicles més sostenibles.

L’alt percentatge de contractes amb mesures de contractació pública sostenible és el resultat de la implantació de l’estratègia municipal iniciada el 2016 amb la publicació de les guies de contractació pública socials, ambientals i d’innovació i l’aprovació, el 2017, del primer Decret d’alcaldia de contractació pública sostenible. Les dades mostren que, dos anys després d’aprovar-se el decret, tots els ens i organismes que formen el Grup Ajuntament (gerències, districtes i ens dependents) incorporen aquestes mesures en les licitacions de manera regular i transversal.

Menys contractes menors

D’altra banda, la Memòria de Contractació Pública del 2019 del grup municipal (Ajuntament i entitats municipals) mostra també que els contractes menors han perdut pes els últims tres exercicis i han passat del 16,41% de l’import total executat el 2017 al 8,8% l’any 2019. El descens és especialment important el darrer any, en què es van reduir significativament tant el nombre de contractes (12.152 contractes menys) com l’import executat, amb una reducció de 47,6 milions d’euros.


 

Categories: 

Relacionats

Article

El Barcelona Green Deal és l’agenda urbana i econòmica per fer, en els propers deu anys, una ciutat més competitiva, sostenible i equitativa, adaptada a reptes com les transicions ecològica i digital, que s’han vist accelerats per la pandèmia. El nou full de ruta consta de 38 mesures, entre les quals s’inclouen transformacions urbanes per revitalitzar o crear noves zones estratègiques d’activitat econòmica. Quines són?

Article

Des de fa cinc anys Barcelona Activa entrega els premis Emprenedoria Social, que reconeixen iniciatives amb impacte social, responsables i sostenibles. En l’edició d’enguany, en què s’han presentat seixanta candidatures de setze sectors, el primer premi ha estat per a un empresa de servei d’àpats (‘catering’) que ajuda a la reinserció social i laboral de col·lectius en exclusió social.

Article

Enguany se celebren 10 anys de la xarxa d’intercanvi Renova, una iniciativa d’intercanvi de la roba que ja no utilitzem, però que està en bon estat, i que promou el consum responsable, la prevenció de residus i la sostenibilitat.

Butlletí