Aigua

Article
Aquest any 2009 el percentatge de punts amb estat pèssim és el més baix de tot l'estudi (5%). També cal destacar en el 2009 l'augment de punts amb una qualitat de l'aigua bona o molt bona (60%). Aquesta millora general s'observa a les cinc conques per separat.
Notícia
L'Agència Catalana de l'Aigua destaca el consum racional i sostenible que es fa d'aquest recurs
Notícia
Hi ha dades actualitzades sobre la qualitat de l'aigua i una fitxa per a cadascuna de les fonts que l’Ajuntament ha restaurat
Opinió
Sense el Rec Comtal, ni Barcelona, ni Sant Andreu, ni Sant Martí, ni el ram de l’aigua del Poblenou no haurien pogut desenvolupar-se
Notícia
Subministrarà a Repsol aigua regenerada de la planta de reutilització que s’està construint a la depuradora de Vila-seca-Salou
Notícia
Dotze mesos després de posar-se en marxa la planta de tractament es cobreix de plaques solars per produir electricitat
Notícia
El Centre Tecnològic de l'Aigua és una referència europea en investigació sobre tecnologies associades al cicle integral de l'aigua
Notícia
Per primera vegada es detecten antibiòtics veterinàris a les aigües subterrànies a la Plana de Vic i a la comarca de la Selva