Biodiversitat

Notícia
En el conjunt de censos d'ocells realitzats per l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona l'any 2010 al Parc Fluvial del Besòs, es van detectar 147 espècies diferents. Set d'aquestes aus es van observar per primera vegada en estat natural al parc.
Opinió
La fauna silvestre és un referent museístic per als infants d’avui, material arqueològic.
Notícia
El Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques ha desenvolupat un estudi que demostra que el so de baixa freqüència, produït a gran escala per les activitats humanes en alta mar, provoca un trauma acústic que es manifesta amb lesions severes en les estructures auditives dels cefalòpodes. El resultat d'aquesta recerca s'ha publicat aquest 11 d'abril, en un article de la revista científica Frontiers in Ecology and the Environment, de la Societat Americana d'Ecologia.
Article

Ni tot s'aprèn amb lliçons magistrals a l'escola ni la biodiversitat es limita a la selva. I sobre aquesta base, el programa BiodiverCiutat d'educació ambiental dóna a conèixer la biodiversitat urbana mitjançant activitats innovadores d'acció i sensibilització ciutadana, que li han valgut un dels Premis Acció 21 2010. 

Notícia
Amb la iniciativa guardonada s'ha aconseguit augmentar la biodiversitat a l'entorn de la riera d'Arbúcies i convertir el centre d'interpretació de la Riera, en un recurs pedagògic per descobrir els usos de l'aigua, el bosc de ribera i els cultius ecològics.