Biodiversitat

Opinió
Un ctenòfor nord-americà competeix alimentàriament amb els musclos del delta de l’Ebre
Notícia
El poll criat per la parella d'aufranys (Neophron percnopterus) que ha nidificat enguany al Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac per primer cop, ja ha fet el primer vol. Aquest fet corrobora l'èxit reproductiu de la parella, de la qual es fan els controls dins del Pla de Seguiment de Paràmetres Ecològics del parc.
Notícia
Un nou informe de l'AEMA adverteix de la pèrdua de biodiversitat associada a la fragmentació del paisatge i recomana construir només les infraestructures de transport realment necessàries i planificar bé els corredors de vida silvestre.
Opinió
Som una plaga que hauria de rectificar la seva estratègia si vol sobreviure a la llarga