Aigües de Manresa inicia la commemoració dels 40 anys

04/07/2021 - 21:29

El 29 de juny de 1981 l’Ajuntament de Manresa va acordar la municipalització del servei, que fins a les hores, havia portat la Junta de Aguas Potables de Manresa, una entitat sota la sobirania de la Junta General de Plomistes, que no estava inclosa en cap de les formes de gestió prevista per la Llei de Règim Local i el seu Reglament de Serveis.  

 L’acte ha comptat amb la presència dels alcaldes de Manresa que han estat presidents de l’empresa i també amb els dos gerent. 

Durant l’acte, conduit per l’actual gerent Antoni Ventura i Ribal, també hi han intervingut el primer gerent, en Josep Alabern Valentí, el primer alcalde democràtic, l’Il·lm. Sr. Joan Cornet i Prat, i l’actual alcalde de Manresa, en Marc Aloy i Guàrdia

L’Antoni Ventura ha destacat la importància dels 40 anys, que “potser a algú li semblaran pocs, però 40 anys són una xifra que condensa el naixement i evolució exponencial d’un fenòmen” com és l’empresa Aigües de Manresa. Tot seguit, en Josep Alabern, ha explicat com van ser els orígens de l’empresa, el 1981, i com es van pensar els estatus que tenien com a punts principals la “vocació comarcal i la gestió integrada de l’aigua”, que 40 anys s’ha vist que s’han acomplert amb escreix. Ha destacat també la complicitat i cooperació dels diferents alcaldes que han presidit l’empresa.  

L’alcalde Joan Cornet, ha començat amb una anècdota personal que explica el perquè el fet públic és important per ell. I ha destacat que el millor que va fer va ser “fitxar a l’Alabern”. També ha remarcat la importància del consens, que sempre s’ha aconseguit.  

I finalment, l’alcalde Marc Aloy ha clos l’acte remarcant, que en un moment de debat intens sobre la municipalització de l’aigua, a Manresa estem orgullosos de tenir una empresa que ja fa 40 anys que ho fa, “una empresa que en els darrers anys s’ha transformat, ha sumat més municipis i serveis d’abastament d’aigua, sanejament i depuració.”. També ha explicat els reptes de futur que esperen a l’empresa. Finalment ha felicitat els 40 anys, fruit de grans acords i consens.  

Per celebrar aquest any, a partir del 29 de juny, i fins al 2022, es portaran a terme diverses accions, actes i celebracions que pretenen explicar l’evolució d’aquest procés, les raons que hi van portar i els resultats que n’ha donat al llarg d’aquestes quatre dècades.  


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

El conveni, amb una vigència de quatre anys, potenciarà la millora de l’estat de conservació del riu i l’increment de la biodiversitat en les àrees de ribera.

Article

Les actuacions, què formen part del pla d’inversions PSG (Programa d’actuacions en paisatges naturals i urbans) i compten amb finançament FEDER, serviran per millorar la qualitat ambiental i paisatgística de l’espai fluvial i en potenciaran l’ús social i l’accés mitjançant la mobilitat sostenible.

Notícia

Barcelona encara la tardor amb la intenció de marcar un punt d’inflexió en la transformació del sistema alimentari i en la lluita contra l’emergència climàtica. Per això, durant el mes d’octubre tindran lloc un seguit d’esdeveniments a Barcelona: la Setmana Ciutadana de l’Alimentació Sostenible, el VII Fòrum Global de Polítiques Alimentàries del Pacte de Milà i el Gastronomic Forum Barcelona.

Butlletí