Barcelona prohibeix l'ús de glifosat

Font: Ecologistes en acció
23/12/2015 - 12:00

Satisfacció de part de les organitzacions impulsores de la moció aprovada ahir amb el suport de tots els grups municipals del consistori

A mesura que augmenta el coneixement científic sobre els riscos de l'ús del glifosat com a herbicida, creix el nombre d'ajuntaments que estan limitant o abandonant el seu ús. A Badalona, Tarragona i Planoles, se'ls va unir ahir l'Ajuntament de Barcelona amb l'aprovació d'una moció presentada per les organitzacions Associació Salut i Agroecologia (ASIA), Col.lectiu Males Herbes, Comitè d'Empresa de Parcs i Jardins de Barcelona, Ecologistes en Acció, Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS), Associació de Persones afectades per Productes Químics i Radiacions Ambientals (APQUIRA) i Som lo que Sembrem.

El glifosat que és l'herbicida d'ús més estès al món, és un conegut contaminant hormonal que acaba de ser inclòs en la llista negra de l'OMS com a causa probable de càncer. Existeixen estudis científics que relacionen l'ús del glifosat amb afeccions i malalties, incloent-hi danys genètics. Entre els efectes adversos s'han descrit: Toxicitat subaguda i crònica, trastorns reproductius, augmenta la freqüència d'anomalies espermàtiques i carcinogènesi.

S'empra per matar herbes i arbustos, i en infiltrar-se al sòl és molt soluble en l'aigua i persistent al medi, contaminant els aqüífers, és tòxic per a la fauna aquàtica, els animals domèstics i el bestiar. Les aigües de Catalunya estan greument contaminades. Molts freàtics tenen concentracions mitjanes de glifosat al llarg de l'any superiors a 0'1 μg/l, valor màxim admès per la normativa europea per aigües subterrànies (Directiva 2006/118/EC). Aquest mateix nivell és el màxim permès per aigües de consum humà (D.UE 98/83).

L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un Pla de reducció de productes fitosanitaris per al tractament de plagues, malures i herbes espontànies dels espais verds. El Pla contemplarà el compromís municipal en la reducció de productes químics, amb un calendari d'aplicació gradual i l'ús de tècniques alternatives per tal de complir els terminis establerts. Les organitzacions celebren els acords assumits entre els que s'inclou proposar als Ajuntaments de l'àrea metropolitana a que prenguin mesures en la mateixa línia.

 

Moció: http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/mocio_glifosatbcn-1.pdf

 

Font de la fotografia: Greenpeace

Etiquetes: 

Relacionats

Butlletí